sâmbătă, 7 februarie 2015

atractie 16 17

Capitolul 16

Gideon se lăsă peste mine; părul lui îmi gâdila piep-
tul, în timp ce respira cu greu.

– O, Doamne! Nu pot rezista atâtea zile fără asta. Până

şi orele pe care le petrec la serviciu sunt prea multe.

Mi-am trecut degetele prin părul lui, ud de sudoare.

– Şi mie mi-a fost dor de tine.

El îşi frecă nasul de sânii mei.

– Când nu eşti cu mine, mă simt... Să nu mai fugi,

Eva! Nu pot să suport.

M-a ridicat în picioare în faa lui, inându-şi mă-

dularul în mine până când am atins podeaua din lemn

masiv cu tocurile.

– Vino acasă cu mine acum!

– Nu pot să-l las singur pe Cary.

– Atunci o să-l iau şi pe el cu noi. Şşş... înainte să

începi să te plângi, afl ă că, indiferent ce-ar aştepta el de

la petrecerea asta, eu pot să-i pun pe tavă. Nu rezolvă

nimic dacă vine aici.

– Poate că se distrează.

312 Sylvia Day

– Nu vreau să rămâi aici.

Părea deodată distant, iar tonul vocii îi era mult

prea controlat.

– Ştii cât de tare mă doare când îmi spui asta? am

exclamat încet, cu inima strânsă de durere. Ce-i în

neregulă cu mine de nu vrei să mă vezi în preajma fa-
miliei tale?

– Îngeraş, nu! Mă prinse în brae, mângâindu-mă pe

spate cu dezmierdări alinătoare. Nu e nici o problemă

cu tine. Eu nu... eu nu pot să stau aici. Vrei să ştii ce-mi

apare în vise? Casa asta.

Brusc, mi se puse un nod în gât, de îngrijorare şi de

confuzie.

– Îmi pare rău. N-am ştiut.

Ceva din glasul meu îl făcu să mă sărute uşor între

sprâncene.

– Am fost aspru cu tine azi. Mă port aiurea şi sunt

agitat când mă afl u aici, dar asta nu-i o scuză.

I-am luat faa în palme, uitându-mă în ochii lui,

zărind în ei emoiile puternice pe care se obişnuise să

le ascundă.

– Să nu te mai scuzi vreodată pentru că eşti tu însui

cu mine. Eu chiar asta şi vreau. Vreau să fi u limanul tău

sigur, Gideon.

– Asta şi eşti. Nici nu ştii cât de mult, dar o să găsesc

eu o cale să-i spun. Îşi apăsă apoi fruntea de a mea. Hai

să mergem acasă! i-am cumpărat câte ceva.

– Serios? Ador cadourile!

Mai ales dacă veneau de la iubitul meu care se de-
clara total lipsit de romantism.

Începu să iasă din mine cu grijă. Am observat şo-
cată cât eram de udă, cât de mult îşi dăduse drumul în

mine. Ultimii centimetri ai penisului ieşiră repede, iar

sperma începu să mi se scurgă pe coapse. Peste o clipă,

două picături obraznice căzură pe podeaua de lemn ma-
siv, între picioarele mele desfăcute.

– O, la dracu’! horcăi el. Cât poate fi de excitant!

Iar mi se scoală.

M-am uitat la virilitatea lui lipsită de ruşine şi am

simit că mă trec căldurile.

– N-o poi lua din nou de la capăt după asta.

– Pe dracu’ că nu pot!

Şi îmi luă sexul în mână, răspândindu-mi sperma

peste tot, acoperindu-mi labiile mari şi masându-le

toate pliurile. Euforia se răspândea în mine ca un li-
chior bun; era o mulumire a cărei unică sursă era

conştientizarea faptului că Gideon îşi găsea statisfacia

în mine şi în corpul meu.

– Sunt un animal cu tine, murmură el. Vreau să te

marchez. Vreau să te posed atât de complet, încât să nu

mai fi m două fi ine separate.

Am început să-mi rotesc uşor şoldurile, căci cuvin-
tele şi atingerea lui îmi aprinseseră iar dorina, pe care

el o aâase cu izbiturile bărbăiei lui. Voiam să ajung

iar la orgasm, ştiam că o să mă simt groaznic dacă ar fi

trebuit să aştept până ajungem în patul lui. Cu el, şi eu

eram o creatură făcută doar pentru sex, eram atât de pe

potriva lui şi atât de sigură că n-avea să mă rănească

niciodată fi zic, încât eram... liberă.

L-am prins de încheietură şi i-am îndrumat cu blân-
dee mâna în jurul şoldului meu, ca să ajungă în partea

din spate. L-am ciupit uşor cu dinii de maxilar, mi-am

adunat curajul pe care mi-l inspira şi i-am şoptit:

– Atinge-mă acolo cu degetele! Marchează-mă

acolo!

El a îngheat, iar respiraia i-a devenit agitată.

314 Sylvia Day

– Dar eu nu... – vocea lui îşi recăpătă stăpânirea – eu

nu fac sex anal, Eva.

M-am uitat în ochii lui şi am văzut în ei ceva întu-
necat, exploziv. Ceva foarte dureros.

Dintre toate lucrurile pe care le avem în comun...

Pasiunea dementă a dorinei noastre se domo lise,

preschimbându-se în familiaritatea plină de căldu-
ră a iubirii. Cu inima bătând să-mi spargă pieptul,

am mărturisit:

– Nici eu. Cel puin, nu de bunăvoie.

– Atunci... de ce?

Confuzia care i se citea în glas m-a emoionat

foarte profund. L-am îmbrăişat, lipindu-mi obrazul

de umărul lui şi ascultând bătăile uşor panicate ale

inimii lui.

– Pentru că eu cred că atingerea ta o poate şterge pe

a lui Nathan.

– O, Eva... Îşi apăsase obrazul pe creştetul meu.

– Mă faci să mă simt în sigurană, i-am zis, lipin -

du-mă şi mai mult de el.

Ne-am inut aşa mult timp în brae. I-am ascultat

bătăile inimii, care se potoleau, şi respiraia care îi era

iar liniştită. Am tras adânc aer în piept, desfătându-mă

cu parfumul său personal amestecat cu mirosul dorine-
lor şi al sexului pe care îl făcusem.

Deodată, vârful degetului său mijlociu se strecură,

aproape fără să-l atingă, pe deasupra anusului meu.

Am încremenit şi m-am dat înapoi, ca să mă uit la el.

– Gideon?

– De ce eu? mă întrebă el încet; ochii lui minu-
nai erau întunecai şi pătimaşi. Ştii că sunt distrus,

Eva. Ai văzut ce... în noaptea în care m-ai trezit...

Ai văzut, fi r-ar să fi e! Cum poi să-mi încredinezi

trupul tău în felul ăsta?

– Am încredere în inima mea şi în ceea ce-mi spu-
ne, i-am răspuns, netezindu-i cuta dintre sprâncene.

Tu poi să-mi dai trupul înapoi, Gideon. Cred că eşti

singurul om din lume care poate.

El închise ochii, lipindu-şi fruntea de a mea.

– Eva, tu ai un cuvânt de sigurană?

Am tresărit şi m-am dat iar înapoi, studiindu-i

chipul. Câiva membri din grupul meu de terapie vor-
biseră despre relaiile de dominare-supunere. Unii

voiau să aibă controlul total ca să se simtă în siguran-

ă în timpul sexului. Alii treceau de partea cealaltă a

graniei, considerând că legarea şi umilirea le satisfac

nevoile adânc înrădăcinate de a simi durere pentru

a avea parte de plăcere. Pentru cei care duceau acest

stil de viaă, un cuvânt de sigurană era un mod lipsit

de ambiguităi de a spune „stop“. Însă nu-mi dădeam

seama în ce fel ar putea fi relevant acest lucru pentru

mine şi Gideon.

– Tu ai?

– N-am nevoie.

Atingerea uşoară a degetului său între picioarele

mele devenise mai puin ezitantă. El repetă întrebarea:

– Ai un cuvânt de sigurană?

– Nu. N-am avut niciodată nevoie. Poziia misiona-
rului, pe la spate, BOB... cam la asta se reduc aptitudi-
nile mele.

Asta făcu să treacă o undă de amuzament peste

chipul lui de obicei sever.

– Mulumesc lui Dumnezeu, altfel nu cred că o să-i

supra vieuiesc.

316 Sylvia Day

Dar degetul lui continua să mă mângâie, stârnind

în mine o dorină întunecată. Gideon putea s-o facă

pentru mine, să mă facă să uit tot ce mi se întâmplase.

Nu aveam amintiri sexuale negative, nu aveam ezitări,

nici temeri. El îmi dăruise asta. Iar eu, în schimb, vo-
iam să-i dăruiesc trupul pe care îl eliberase de trecut.

Pendula cea mare de lângă uşă începu să bată.

– Gideon, am lipsit mult timp. Cu sigurană o să ne

caute cineva.

El îmi apăsă uşor, abia simit, rozeta sensibilă.

– Chiar îi pasă dacă o fac?

Şoldurile mi se arcuiră sub atingerea lui. Anticipa-
rea mă umplea iar de dorină.

– Nu-mi pasă decât de tine când mă atingi.

El îşi înfi pse mâna liberă în părul meu şi mă inu

strâns, ca să nu mişc capul.

– i-a plăcut vreodată sexul anal? Făcut fără să vrei

sau în mod voit?

– Nu.

– Dar ai încredere în mine să-mi ceri asta.

Mă sărută pe frunte, în timp ce întindea din pro-
pria-i spermă către spate. Eu m-am agăat de mijlo -

cul lui.

– Nu trebuie să...

– Ba da, afi rmă el hotărât, şi vocea lui avea acel ton

muşcător şi senzual. Dacă tu tânjeşti după ceva, eu îi

voi oferi ceea ce vrei. Eva, toate dorinele tale eu i le

voi îndeplini. Indiferent cât m-ar costa.

– Îi mulumesc, Gideon.

Şoldurile mi se mişcau necontenit, în timp ce el

con tinua să mă lubrifi eze cu blândee.

– Şi eu vreau să fi u ceea ce doreşti tu.

– Eva, i-am spus ce doresc eu: controlul, îmi zise

el, mângâindu-mi uşor gura cu buzele întredeschise.

Tu îmi ceri să te duc înapoi în locurile dureroase şi eu

aşa voi face dacă de asta ai nevoie. Dar trebuie să fi m

extrem de ateni.

– Ştiu.

– Amândurora ne vine greu să avem încredere. Dacă

o pierdem, am putea să pierdem totul. Gândeşte-te la

un cuvânt pe care îl asociezi cu puterea. Va fi cuvântul

tău de sigurană, îngeraş. Alege-l!

Presiunea exercitată de vârful degetului său deve-
nise mai insistentă. Am gemut:

– Crossfi re.

– Mmm... îmi place. E foarte potrivit.

Îşi strecură încet limba în gura mea, abia atingân -

du-mi limba, după care se retrase. Degetul lui continua

să-mi frece anusul, împingând sperma înăuntru, şi îi

scăpă un mormăit uşor când rozeta tresări, într-o im-
plorare mută de a primi mai mult.

Când începu să-mi apese iar inelul, m-am împins

înapoi şi vârful degetului îi alunecă în mine. Senzaia

de penetrare era şocant de intensă.

Ca şi înainte, un sentiment de abandon îmi îngreu-
nă trupul, lăsându-mă fără vlagă.

– Te simi bine? întrebă Gideon răguşit, când m-am

lăsat pe el. Vrei să mă opresc?

– Nu... Nu te opri!

El continuă să pătrundă, puin câte puin, iar eu

m-am încolăcit în jurul lui, într-o reacie imposibil

de stăpânit la senzaia că ceva se strecura printre cu-
tele mele.

– Eşti strâmtă şi incredibil de fi erbinte, şopti el.

Şi atât de moale... Te doare?

318 Sylvia Day

– Nu. Te rog! Mai mult!

Gideon îşi retrase degetul, după care îl strecură la

loc, încet şi cu uşurină. Tremuram de încântare, uluită

de cât de mult îmi plăcea presiunea aceea, senzaia de

plinătate în posteriorul meu.

– Cum e? mă întrebă el.

– Bine. Tot ce-mi faci e bine.

El se retrase iar, după care alunecă şi mai adânc.

M-am aplecat şi mi-am dat şoldurile în spate ca să-i

fi e mai uşor să intre lipindu-mă cu sânii de pieptul

lui. Strânsoarea din părul meu slăbi şi îmi dădu ca-
pul pe spate ca să poată pune stăpânire pe gura mea,

într-un sărut ud şi plin de patimă. Gurile noastre des-
chise alunecau una peste alta, tot mai înnebunite, pe

măsură ce excitaia mea creştea. Senzaia pe care mi-o

dădea degetul lui Gideon în locul acela întunecat de

sexual, înfi gându-se în mine în acel ritm liniştit, mă

făcea să mă rotesc şi eu în spate, ca să-i întâmpin miş-

cările în mine.

– Eşti atât de frumoasă, murmură el, cu un glas infi -

nit de blând. Îmi place la nebunie să te fac să te simi

bine. Îmi place la nebunie să văd cum orgasmul îi zgu-
duie trupul.

Eram pierdută, invadată de bucuria imensă de a fi

inută în brae de el, iubită de el. Cele patru zile de

singurătate îmi arătaseră cât voi fi de nefericită dacă nu

vom putea face să meargă această relaie, cât de ternă şi

de cenuşie va fi lumea mea dacă el nu va fi în ea.

– Gideon! Am nevoie de tine.

– Ştiu, murmură el, lingându-mi buzele, amein-
du-mă cu totul. Sunt aici. Păsărica ta tremură şi s-a

strâns. O să-i dai iar drumul pentru mine.

M-am aplecat să-i cuprind penisul, cu mâini tremu-
rătoare. Mi-am ridicat jupoanele, ca să-l pot ghida în

sexul meu atât de ud. Intră numai câiva centimetri,

căci faptul că stăteam în picioare nu permitea o pene-
trare mai profundă, însă mi-era de ajuns şi simpla atin-
gere. I-am cuprins umerii cu braele, îngropându-mi

faa în scobitura gâtului său, iar genunchii mi s-au tăiat.

El şi-a luat mâna din părul meu, susinându-mi spatele

şi apropiindu-mă de el.

– Eva! şopti, în timp ce mărea ritmul cu care mă

penetra cu degetul. Tu ştii ce-mi faci?

Îşi împingea şodurile în mine şi-mi masa un punct

foarte sensibil cu capul imens al penisului.

– Îmi sugi mădularul cu spasmele păsăricii tale mici

şi lacome. O să mă faci să ejaculez pentru tine. Când o

să ajungi tu la orgasm, o să-mi dau şi eu drumul.

 Nu-mi dădeam seama decât vag de sunetele

neajutorate îmi ieşeau din gât. Simurile îmi erau

înnebunite de mirosul lui Gideon şi de căldura

trupului său puternic, de mădularul lui care se freca

în mine şi de degetul care îmi penetra anusul. Eram

înconjurată de el, umplută de el, minunat posedată

în toate felurile. Climaxul se apropia cu putere, izbin-
du-se în mine, năpădindu-mi lăuntrurile. Nu numai

datorită plăcerii fi zice, ci şi a faptului că el era doritor

să-şi asume un risc. Din nou. Pentru mine. Deoda-
tă, degetul îi rămase nemişcat. Am scos un scân cet

de protest.

– Şşt! şopti el. Vine cineva.

– O, Doamne! Magdalene a intrat aici puin mai

devreme şi ne-a văzut. Dacă le-a spus...

– Nu te mişca!

320 Sylvia Day

Gideon nu-mi dădu drumul. Rămăsese în picioa-
re, fără să se mişte, umplându-mă şi în faă şi în spate,

mângâindu-mă pe spate şi lăsându-mi rochia în jos.

– Fusta ta ascunde totul.

Cu spatele la intrare, mi-am băgat chipul în fl ăcări

în cămaşa lui.

Uşa s-a deschis. A urmat o mică pauză, după care

am auzit:

– Totul e-n regulă?

Christopher. Mă simeam foarte aiurea că nu pu-
team să mă întorc.

– Bineîneles, răspunse Gideon cu voce liniştită,

deinând pe deplin controlul. Ce vrei?

Spre groaza mea, el începuse din nou să-şi împin-
gă şi să-şi scoată degetul din mine. Nu cu mişcările

profunde de până atunci, ci cu dezmierdări uşoare şi

superfi ciale, care nu-mi mişcau fusta. Eram deja atât

de excitată, că ardeam şi mă afl am pe muchia or-
gasmului, aşa că mi-am înfi pt unghiile în gâtul lui.

Tensiunea pe care o simeam din pricina prezenei

lui Christopher în cameră nu făcea decât să aducă la

cote inimaginabile senza iile erotice.

– Eva? mă strigă Christopher.

– Da, am răspuns, înghiind cu greu un nod.

– Te simi bine?

Gideon şi-a schimbat poziia, mişcându-şi astfel

pe nisul în mine şi presându-şi pelvisul de clitorisul ca -

re-mi pulsa.

– D-da. Stăteam doar... de vorbă. Despre... cină.

Am închis ochii, în timp ce degetul lui Gideon freca

uşor peretele subire care despărea penisul de atinge-
rea lui. Dacă se mai împingea o dată în clitorisul meu,

aveam să-mi dau drumul. Eram mult prea disperată

ca să mă mai pot abine.

Pieptul lui Gideon îmi vibra în obraz în timp ce

vorbea.

– O să terminăm mai repede discuia dacă pleci, aşa

că spune ce vrei.

– Te caută mama.

– De ce?

Gideon se mişcă din nou, frecându-mi clitorisul în

acelaşi timp în care îmi înfi gea cu rapiditate şi adânc

degetul în anus.

Şi mi-am dat drumul. Înspăimântată de urletul de

plăcere care voia să iasă din mine, mi-am înfi pt dinii

în pectoralii tari ca piatra ai lui Gideon. El a scos un

mormăit uşor şi şi-a dat drumul; penisul îi zvâcnea, răs-
pândind în mine jeturile groase şi fi erbini de spermă.

N-am mai auzit restul conversaiei din cauza sân-
gelui care îmi bubuia în urechi. Christopher a zis ceva,

Gideon i-a răspuns, după care uşa s-a închis din nou.

Am fost luată în brae şi aşezată în fund pe braul

canapelei, iar Gideon a început să se izbească între

coapsele mele desfăcute, folosindu-se de trupul meu ca

să-şi ducă la capăt orgasmul, mârâind în gura mea în

timp ce sfârşeam cea mai primitivă şi mai exhibiionis-
tă partidă de sex din viaa mea.

După aceea, Gideon m-a luat de mână şi m-a dus

la o baie, a udat uşor un prosop şi m-a curăat între

picioare, după care s-a ocupat şi de penisul lui. Felul

în care se ocupa de mine era atât de încântător de in-
tim, demonstrându-mi încă o dată că, indiferent cât

de primitivă ar fi fost dorina lui pentru mine, eu eram

nepreuită pentru el.

322 Sylvia Day

– Nu vreau să ne mai certăm, am spus încet, căăra-
tă pe blatul de lângă chiuvetă.

El a aruncat prosopul într-un tobogan pentru rufe

murdare şi şi-a tras fermoarul. Pe urmă a venit spre

mine, mâgâindu-mă pe obraz cu degete reci.

– Nu ne certăm, îngeraş. Trebuie doar să învăăm să

nu ne mai speriem îngrozitor unul pe altul.

– Tu faci totul să pară foarte uşor, am bombănit.

Ar fi fost ridicol să susinem că suntem virgini,

însă chiar asta eram din punct de vedere emoional,

bâjbâind în întuneric şi mult prea nerăbdători, fără nici

o experienă şi foarte jenai de noi înşine, încercând

să impresionăm şi nefi ind în stare să observăm nuan-

ele subtile.

– Uşor sau greu, n-are importană. O să trecem prin

asta pentru că trebuie, afi rmă el, trecându-şi degetele

prin părul meu şi aranjându-mi şuviele ciufulite. O să

discutăm când ajungem acasă. Cred că am descoperit

esena problemei noastre.

Convingerea şi hotărârea lui au reuşit să alunge ne-
liniştea care mă invadase în ultimele zile. Am închis

ochii şi m-am relaxat, bucurându-mă de deliciul tactil

de a-i simi degetele jucându-se în părul meu.

– Mama ta părea uluită că sunt blondă.

– Chiar aşa?

– Şi mama a fost. Nu că sunt blondă, i-am explicat.

Ci că eşti interesat de una.

– Chiar aşa?

– Gideon!

– Mmmm? făcu el, sărutându-mă pe nas şi mângâin-
du-mă pe brae.

– Eu nu sunt genul după care te uii de obicei, nu?

El ridică o sprânceană.

– Am un singur gen: Eva Lauren Tramell. Asta-i tot.

– Bine, cum zici tu, mi-am dat eu ochii peste cap.

– Ce importană are? Tu eşti femeia cu care sunt

acum.

– N-are nici o importană, sunt doar curioasă. În ge-
neral, oamenii nu se îndepărtează de tipul preferat.

El veni între picioarele mele şi-mi înlănui coapsele

cu braele.

– Ce noroc pe mine că sunt genul tău!

– Gideon, tu nu faci parte din nici o categorie, am

zis cu glas tărăgănat. Tu eşti unic în genul tău.

Ochii îi scânteiară.

– Îi place ce vezi, nu-i aşa?

– Da, şi încă cum. De-asta cred că trebuie să ieşim

de-aici înainte să ne-o punem iar ca nebunii.

 El îşi lipi obrazul de al meu şi şopti:

– Numai tu poi să mă faci s-o iau razna într-un loc

care mi-a dat mereu fi ori de groază. Îi mulumesc pen-
tru că eşti exact ce vreau şi ce-mi trebuie.

– O, Gideon! L-am încolăcit cu braele şi picioa-
rele, îmbrăişându-l cât de tare puteam. Ai venit

aici pentru mine, nu? Ca să mă scoi din locul ăsta pe

care-l urăşti.

– M-aş duce şi în iad pentru tine, Eva, iar casa asta

e un loc al dracului de aproape de el, oftă el din greu.

Mă pregăteam să merg la tine acasă şi să te iau de acolo,

când am afl at că ai venit aici. Trebuie să stai departe

de Christopher.

– De ce-mi tot spui asta? Pare foarte drăgu.

Gideon se dădu puin înapoi, răsfi rându-mi părul

şi fără să-şi dezlipească din ochii mei privirea care îi

ardea sălbatic.

324 Sylvia Day

– Christopher duce la extrem rivalitatea dintre frai

şi e destul de dezechilibrat încât să devină periculos.

Vrea să se apropie de tine pentru că ştie că în felul ăsta

poate să mă rănească. Trebuie să ai încredere în mine.

Oare ce-l făcea pe Gideon să fi e atât de suspicios

în privina aciunilor fratelui său? Trebuie să fi avut el

un motiv serios. Şi era încă un lucru pe care nu mi-l

împărtăşea.

– Am încredere în tine, sigur că da. O să-l in la

distană.

– Mulumesc. Apoi mă prinse de mijloc şi mă dădu

jos de pe blatul chiuvetei. Hai să-l luăm pe Cary şi să

plecăm dracu’ de-aici!

Am ieşit din baie mână în mână. Eram foarte stân-
jenită, ştiind prea bine că lipsisem foarte mult timp.

Soarele apunea deja. Iar eu rămăsesem fără chiloi.

Boxerii mei distruşi se afl au acum într-unul dintre bu-
zunarele blugilor lui Gideon.

El îmi aruncă o privire în timp ce intram în cortul

de petrecere.

– Trebuia să-i fi spus dinainte. Arăi minunat, Eva.

Îi stă nemaipomenit cu rochia asta şi cu pantofi i ăştia

roşii care cer să i-o trag.

– Păi atunci chiar şi-au îndeplinit misiunea, am re-
plicat, dându-i un ghiont cu umărul. Îi mulumesc.

– Pentru compliment sau pentru că i-am pus-o?

– Taci, l-am certat, înroşindu-mă.

Râsul lui catifelat făcu să se întoarcă spre el cape tele

tuturor femeilor care-l auzeau, ca şi al câtorva dintre

bărbai. Punându-mi la baza spatelui mâinile noastre

înlănuite, mă trase uşor lângă el şi mă sărută zgomotos

pe gură.

– Gideon! Mama lui se îndreptă spre noi cu ochi

strălucitori şi cu un zâmbet larg pe chipul încântător.

Mă bucur aşa de mult că ai venit!

Părea că ar vrea să-l îmbrăişeze, însă el îşi schimbă

uşor poziia, umplând aerul în jurul lui cu un scut invi-
zibil, în care mă includea şi pe mine.

Elizabeth se opri brusc.

– Bună, mamă, o salută el cu toată căldura unei

furtuni la pol. Poi să-i mulumeşti Evei că sunt aici.

Am venit s-o iau.

– Dar ea se distrează bine, nu-i aşa, Eva? Ar trebui să

rămâi, de dragul ei.

Elizabeth mă privea cu ochi rugători.

L-am strâns de mână pe Gideon. El avea prioritate,

fără discuie, dar nu puteam nu-mi doresc să afl u de ce

era atât de rece cu mama lui, care părea să-l iubească.

Privirea ei plină de adoraie întârzia pe chipul lui, atât

de asemănător cu al ei, sorbindu-i însetată fi ecare trăsă-

tură. Oare de când nu-l mai văzuse în carne şi oase?

După care m-am întrebat dacă nu cumva îl iubea

prea mult... Şi am înepenit, dezgustată.

– N-o băga pe Eva în faă, răspunse Gideon, mân-
gâindu-mi spatele tensionat cu articulaiile degetelor.

Ai primit ce i-ai dorit; ai cunoscut-o.

– Poate venii la cină cândva în cursul săptămânii?

Drept răspuns, el ridică o sprânceană, după care îşi

schimbă direcia privirii, făcându-mă să mă uit şi eu

într-acolo. Cary tocmai ieşea dintr-un fel de gard viu,

cu o foarte cunoscută prinesă a muzicii pop agăată de

braul lui. Gideon îl chemă cu un semn.

– O, nu şi pe Cary! protestă Elizabeth. Este sufl etul

petrecerii!

326 Sylvia Day

– Mă gândeam eu c-o să-i placă. Gideon îşi dezgoli

dinii într-un rictus mult prea tăios ca să poată părea un

zâmbet. Adu-i însă aminte, mamă, că e prietenul Evei,

iar asta înseamnă că-mi aparine tot mie.

Am simit o uşurare uriaşă când Cary a ajuns la noi,

alungând tensiunea în felul lui lipsit de griji.

– Te căutam, mi se adresă el. Speram că eşti gata să

plecăm. Am primit telefonul ăla pe care-l aşteptam.

M-am uitat în ochii lui strălucitori şi am îneles că-l

sunase Trey.

– Da, suntem gata.

Cât timp eu şi Cary am făcut turul petrecerii ca să

ne luăm rămas-bun şi să mulumim pentru invitaie,

Gideon nu s-a clintit de lângă mine, ca o umbră pose-
sivă, într-o atitudine calmă, dar cât se poate de distantă.

Tocmai ne îndreptatm spre casă când am zărit-o pe

Ireland, mai la o parte, uitându-se fi x la Gideon. M-am

oprit şi am ridicat ochii spre el.

– Cheam-o pe sora ta, ca să-i spunem la revedere.

– Ce?

– E acolo, la stânga ta, i-am indicat, uitându-mă în

partea opusă, pentru ca fata, despre care bănuiam că-şi

venerează fratele mai mare ca pe un erou, să nu bănu-
iască despre ce vorbim.

El îi făcu un semn lui Ireland cu o fl uturare brus-
că a mâinii, iar ea începu să vină spre noi cu un mers

în mod voit tărăgănat, afi şând o expresie de plictiseală

demonstrativă pe chipu-i frumos. Eu am clătinat din

cap, uitându-mă la Cary, căci îmi aminteam prea bine

vremurile când făceam la fel.

– Ascultă, l-am strâns de încheietură pe Gideon.

Spune-i că-i pare rău că n-ai apucat să stai de vorbă

azi cât ai fost aici şi că ar trebui să te sune uneori, dacă

are chef.

Gideon mă privi uimit.

– Despre ce să apucăm să vorbim?

– O să vorbească bucuroasă numai ea dacă-i dai

o şansă, i-am explicat, mângâindu-i bicepşii.

– E doar o puştoaică, se încruntă el. De ce să-i dau o

şansă să-mi împuie urechile?

– Pentru că i-aş rămâne datoare, i-am şoptit la ure-
che, ridicându-mă pe vârfuri.

– Pui tu ceva la cale. M-a privit bănuitor o clipă,

după care m-a sărutat cu putere pe buze, mormăind:

Atunci lăsăm cazul deschis şi considerăm că ai mai

multe datorii la mine, nu doar una. Numărul lor rămâ-

ne să fi e hotărât.

Am dat din cap. Cary s-a lăsat pe călcâie şi şi-a răsu-
cit arătătorul în jurul celuilalt, într-un semn care voia

să zică: „Îl ai la degetul mic“.

Nici pe departe, m-am gândit, căci de fapt îmi era

strâns lipit de sufl et.

Am rămas cu gura căscată când Gideon a primit

cheile SUV-ului Bentley de la unul dintre valei.

– Tu conduci? Unde e Angus?

– Are o zi liberă. Pe urmă şi-a frecat uşor nasul de

tâmpla mea. Mi-a fost dor de tine, Eva.

M-am aşezat pe scaunul din dreapta lui şi el mi-a

închis portiera. În timp ce-mi puneam centura, am

observat că se opreşte lângă capotă, uitându-se la doi

bărbai în negru care aşteptau lângă un Mercedes par-
cat la capătul aleii. Ei au dat din cap şi s-au urcat în

maşină. Când am plecat, ei ne-au urmat imediat.

– Bodyguarzii? l-am întrebat.

328 Sylvia Day

– Da. Am plecat în goană când am afl at că eşti aici

şi ei mi-au pierdut urma o vreme.

Cary plecase acasă cu Clancy, aşa că eu şi Gideon

ne-am îndreptat către apartamentul lui. La un mo-
ment dat, mi-am dat seama că mă excita felul în care

con ducea. Stăpânea vehiculul de lux la fel cum stă-

pânea totul: încrezător, agresiv şi cu multă abilitate.

Condu cea repede, dar nu nebuneşte, luând cu uşurină

curbele şi accelerând pe poriunile de drum drept care

ne purtau prin peisajul pitoresc, pe drumul de întoarce-
re spre oraş. Aproape că n-am întâlnit alte maşini până

când am intrat în ambuteiajul din Manhattan.

Ajunşi la el acasă, ne-am dus amândoi drept în baie

şi ne-am dezbrăcat, ca să facem un duş. Gideon, care

nu se putea stăpâni să nu mă atingă, m-a spălat din cap

până-n picioare, după care m-a şters cu un prosop şi

m-a înfăşurat într-un halat nou, de mătase albastră bro-
dată, cu mâneci tip chimono. În cele din urmă, a scos

şi pentru el din dulap o pereche de pantaloni de mătase

cu şiret în talie, în aceeaşi nuană cu halatul.

– Eu nu primesc chiloei? am întrebat, cu gândul la

sertarul meu cu lenjerie sexy.

– Nu. Vezi că în bucătărie e un telefon în perete.

Apasă tasta unu şi spune-i celui care o să răspundă că

vreau să-mi ia comanda obşinuită de la Peter Luger, în

porie dublă.

– În regulă.

Am ieşit din living şi am sunat, după care am pornit

în căutarea lui Gideon. L-am găsit în biroul lui, o ca-
meră unde nu mai fusesem până atunci.

La început nu am studiat bine locul, pentru că

singurele lumini veneau de la spotul cu care era lumi-
nată o fotografi e de pe perete şi de la o veioză aşezată

pe biroul din lemn lustruit. În plus, ochii mei erau mai

atraşi de el. Arăta extrem de senzual, uşor tolănit în fo-
toliul mare de piele neagră. Încălzea în mână un pahar

în formă de lalea, plin cu nu ştiu ce băutură, iar frumu-
seea bicepşilor săi mă înfi ora din cap până-n picioare,

ca şi şerpii înnodai ai muşchilor de pe abdomenul lui.

Îşi inea privirea aintită asupra peretelui pe care se

afl a fotografi a luminată, iar asta mi-a atras şi mie aten-

ia. Am tresărit, văzând obiectul: era un colaj enorm

înfăişându-ne pe noi doi: fotografi a sărutului nostru

pe stradă, în faa sălii de fi tness... un instantaneu de

la dineul asociaiei pentru protecia copiilor... o poză

neretuşată a dulcii împăcări după cearta furtunoasă

din parcul Bryant...

Punctul focal era reprezentat de o fotografi e care fu-
sese făcută în timp ce dormeam în patul meu, luminată

doar de lumânarea pe care o lăsasem să ardă pentru el.

Era un cadru intim, luat de un voyeur, care spunea mai

multe despre fotograf decât despre subiect.

Am fost profund emoionată de dovada că şi el se

îndrăgostise în acelaşi timp cu mine. Gideon făcu un

semn către băutura pe care o turnase deja pentru mine

şi care mă aştepta pe marginea biroului.

– Ia loc!

M-am supus, mânată de curiozitate. În el apăruse o

latură nouă, senzaia unui scop şi a unei hotărâri liniş-

tite, combinată cu o concentrare ca de laser.

Oare ce-l adusese în starea asta? Şi ce însemnătate

avea pentru felul în care urma să petrecem restul serii?

După aceea am văzut colajul de fotografi i care se

afl a pe birou, lângă băutură, iar îngrijorarea mea a

pălit. Rama semăna foarte mult cu cea de pe biroul

330 Sylvia Day

meu, dar în ea se afl au trei fotografi i cu mine şi cu

Gideon.

– Vreau s-o iei la tine la serviciu, mi-a cerut el

încet.

– Mulumesc.

Pentru prima dată, de zile întregi, eram fericită.

Am strâns cu o mână rama la piept, iar cu cealaltă

mi-am luat paharul. În ochi îi strălucea o luminiă în

timp ce mă aşezam.

– Tu îmi faci bezele toată ziua din fotografi a de pe

biroul meu, aşa că m-am gândit că e cât se poate de

corect să-i aminteşti şi tu de mine. De noi.

Am expirat cu putere, cu inima încă zbătân-

 du-mi-se în piept.

– Niciodată n-o să uit de noi.

– N-o să te las nici dacă ai încerca, zise el şi luă o

gură zdravănă din băutura lui. Cred că mi-am dat sea-
ma unde am făcut noi prima mişcare greşită, care ne-a

dus la toată nebunia în care am fost de atunci încoace.

– Da?

– Bea puin Armagnac. Cred că o să ai nevoie.

Mi-am înmuiat buzele, prevăzătoare, în licoare,

sim ind arsura instantanee, dar dându-mi seama că îmi

plăcea aroma. Atunci am luat o gură mai zdravănă.

Rotind paharul în palme, Gideon luă şi el o gură şi

mă privi gânditor.

– Eva, spune-mi ce i s-a părut mai excitant: sexul în

limuzină, când ai preluat comanda, sau sexul în hotel,

când te-am dominat eu?

Am început să mă foiesc, agitată, fără să-mi dau sea-
ma unde duce discuia.

– Credeam că ie i-a plăcut ce-a fost în limuzină.

În timp ce se întâmpla, logic, nu după aia.

– Mi-a plăcut la nebunie, recunoscu el, cu o con-
vingere calmă. Imaginea ta în rochia aia roşie, gemând

şi spunându-mi ce bine îmi simi penisul în tine, o să

mă bântuie cât voi trăi. Şi dacă o să vrei să mai stai

deasupra, eu sunt cu sigurană pentru.

Începuse să mi se strângă stomacul şi să mi se încor-
deze muşchii umerilor, de atâta tensiune.

– Gideon, începe să mi se facă un pic teamă. Toată

discuia asta despre cuvinte de sigurană, despre cine

e deasupra... am impresia că discuia se îndreaptă într-o

direcie unde nu pot să merg.

– Te gândeşti la legare, la durere. Eu vorbesc însă

despre un schimb consensual de putere. Mă privi încor-
dat. Mai vrei puin coniac? Eşti foarte palidă.

– Aşa i se pare? am zis, lăsând jos paharul gol.

Am impresia că îmi spui că tu eşti un Dominator.

– Dar asta o ştiai deja, îşi arcui el buzele într-un

zâmbet sexy. Ceea ce încerc să-i spun este că tu eşti

o Supusă.

Capitolul 17

Am sărit de îndată în picioare.

– Nu, mă avertiză el, cu un glas catifelat, dar hotă-

rât. Nu fugi încă! N-am terminat.

– Habar n-am despre ce vorbeşti.

Să fi u la degetul mic al cuiva – să-mi pierd drep-
tul de a spune nu! –, asta n-avea să se mai întâmple

vreodată.

– Ştii prin ce-am trecut. Şi eu am nevoie de control

la fel de mult ca şi tine.

– Stai jos, Eva!

Am vrut să rămân în picioare, numai ca să-mi

susin punctul de vedere. El îmi zâmbi şi mai larg,

topindu-mă.

– Ai cea mai mică ideea despre cât sunt de nebun

după tine? îmi şopti.

– Eşti nebun şi gata dacă îi trece prin minte c-o

să stau să primesc ordine, mai ales din punct de vede-
re sexual.

– Hai, Eva! Ştii prea bine că nu vreau să te lovesc,

să te pedepsesc, să te umilesc ori să-i dau ordine ca

unui animal de casă. Nici unul dintre noi nu are ase-
menea nevoi. Gideon îşi îndreptă spatele şi se aplecă

spre mine, sprijinindu-şi coatele de birou. Tu eşti cel

mai important lucru din viaa mea. Eşti comoara mea.

Vreau să te apăr şi să te fac să te simi în sigurană.

De aceea vorbim despre asta.

Doamne! Cum de putea fi atât de minunat şi de

dement în acelaşi timp?

– N-am nevoie să fi u dominată.

– Tu ai nevoie de cineva în care să ai încredere...

Nu! Taci, Eva! Aşteaptă să termin!

Protestul meu se pierdu în tăcere.

– Mi-ai cerut să-i reobişnuiesc trupul cu nişte acte

care în trecut au fost folosite ca să te rănească şi să te

terorizeze. Nici nu-i pot spune cât de mult înseamnă

pentru mine încrederea pe care mi-o acorzi sau ce-o să

mă fac dacă îi înşel încrederea. Nu pot să risc, Eva.

Trebuie să facem totul cum trebuie.

Mi-am încrucişat braele la piept.

– Probabil că-s mai proastă ca noaptea. Credeam

că avem o viaă sexuală de invidiat.

Gideon îşi lăsă jos paharul şi continuă să vorbească

de parcă nici nu m-ar fi auzit.

– Mi-ai cerut azi să-i îndeplinesc o nevoie şi am ac-
cep tat. Acum trebuie să...

– Dacă nu sunt ce-i trebuie, spune-o şi gata! am

izbucnit, punând rama şi paharul jos înainte să fac ceva

regretabil cu ele. Nu mă lua cu vorbe frumoase!

Înainte să pot face câiva paşi înapoi, el înconjurase

deja biroul şi mă prinsese. Mi-a luat gura în stăpâni-
re şi m-a cuprins strâns în brae. Ca şi mai devreme,

334 Sylvia Day

m-a împins lângă un zid şi m-a intuit acolo, inân-
du-mă strâns de încheieturile mâinilor pe care mi le

ridicase deasupra capului.

Prinsă în capcană, nu puteam face nimic. El şi-a

fl exat puin genunchii şi a început să-mi mângâie

sexul cu penisul lui afl at în erecie. O dată, de două ori.

Mătasea îmi răzuia clitorisul umfl at. Îmi muşcă sfârcul

prin esătură, umplându-mă de fi ori, îmbătându-mă

de parfumul curat al pielii lui fi erbini. M-am lăsat

moa le în braele lui, gemând.

– Vezi cât de uşor te supui când preiau eu controlul?

şopti el, dezmierdându-mi fruntea cu buzele. Şi te simi

bine, aşa-i? Te simi exact aşa cum trebuie.

– Nu-i corect!

L-am fi xat cu privirea. Cum putea să creadă că aş

putea reaciona altfel? Indiferent cât de tulburată şi de

confuză eram, el mă atrăgea în mod irezistibil.

– Bineîneles că e. Şi e şi adevărat.

Privirea îmi rătăcea pe coama lui de păr negru ca

cerneala, pe trăsăturile dăltuite ale chipului său incre-
dibil. Mă cuprinsese un jind atât de puternic, că mă

îndurera. Tulburarea pe care o tăinuia în el mă făcea

doar să-l iubesc şi mai mult. Uneori mi se părea că în el

mi-am găsit celalaltă jumătate.

– Nu pot să nu fi u excitată când te văd, am murmu-
rat. Corpul meu este setat fi ziologic să devină moale

şi să se relaxeze, pentru ca tu să-i bagi mădularul ăla

mare în mine.

– Eva, hai să fi m cinstii! Tu vrei ca eu să dein

controlul total. Este foarte important pentru tine să

ai încredere că o să am grijă de tine. Nu-i nimic rău

în asta. Iar pentru mine e adevărat opusul: am nevoie

să ai îndeajuns de multă încredere în mine ca să re-
nuni la control.

Nu puteam gândi când stătea lipit aşa de mine,

când trupul meu tânjea după el, conştient de fi ecare

centimetru al lui.

– Nu sunt supusă!

– Ba eşti cu mine. Dacă te uii înapoi, o să-i dai

seama că te-ai plecat mereu în faa mea.

– Eşti bun la pat! Şi ai mai multă experienă. Nor-
mal că te las să faci tot ce vrei cu mine. Mi-am muşcat

buzele, ca să-mi opresc tremurul. Îmi pare rău că eu

n-am fost la fel de excitantă pentru tine.

– Astea-s tâmpenii, Eva! Ştii prea bine cât de mult

îmi place să fac dragoste cu tine. Dacă aş putea să con-
tinui aşa, n-aş mai face nimic altceva. Nu vorbim însă

despre jocuri care mă excită la culme pe mine.

– Atunci despre ce vorbim? Despre ce mă excită

pe mine?

– Da. Aşa am crezut, zise el, încruntat. Dar tu te-ai

supărat. N-am vrut... Fir-ar să fi e! Am crezut că discuia

o să ne ajute.

– Gideon!

Ochii mă înepau sub şuvoiul sărat al lacrimilor.

El părea la fel de chinuit şi de neliniştit ca şi mine.

– Gideon, îmi rupi inima!

El îmi eliberă mâinile, se dădu înapoi şi mă ridică

în brae; am ieşit astfel din biroul lui şi m-a dus pe

coridor până în faa unei uşi închise.

– Învârte mânerul, îmi spuse încet.

Am intrat într-o încăpere luminată doar de lu-
mânări, în care încă se mai simea un uşor miros de

zugrăveală nouă. Câteva clipe, am fost dezorientată,

336 Sylvia Day

nereuşind să-mi dau seama cum de am putut trece din

biroul lui Gideon drept în dormitorul meu.

– Nu pricep.

Eram departe de adevăr cu afi rmaia asta, însă min-
tea mea încă se străduia să depăşească sentimentul de

a fi fost teleportată dintr-o casă în alta.

– M-ai mutat aici cu tine?

– Nu chiar, zise el, lăsându-mă jos, rămânând însă

cu braul în jurul taliei mele. i-am recreat came -

ra, pornind de la fotografi a pe care i-am făcut-o

când dormeai.

– De ce?

Ce dracu’? Cine era în stare să facă aşa ceva?

Nu cumva toate astea aveau scopul ca eu să nu fi u mar-
toră la coşmarurile lui?

Gândul acesta mi-a făcut sufl etul ăndări. Mă sim-

eam de parcă eu şi Gideon ne îndepărtam tot mai mult

unul de celălalt, cu fi ecare clipă care trecea.

El mă mângâia pe părul ud, ceea ce îmi sporea şi

mai mult agitaia. Îmi venea să-i resping atingerea

şi să stau la distană de cel puin o cameră de el. Poate

chiar de două.

– Dacă simi că vrei s-o iei la fugă, îmi spuse el cu

glas blând, poi să vii aici şi să încui uşa. Îi promit

că n-o să te deranjez până nu eşti pregătită. În felul ăsta,

tu o să ai un loc sigur şi eu voi şti că nu m-ai părăsit.

În mintea mea se învârtea o tornadă de întrebări şi

de presupuneri, dar singura care mi-a ieşit de pe buze

a fost:

– Dar o să dormim tot în acelaşi pat?

– În fi ecare noapte. Mă sărută pe frunte. Cum i-ai

putut închipui altceva? Vorbeşte-mi, Eva! Ce-i trece

prin căpşorul ăla minunat?

– Ce-mi trece prin cap? am izbucnit. Dar ie ce dra-
cu-i trece prin al tău? Ce s-a întâmplat cu tine în astea

patru zile cât am fost despării?

– Nu ne-am despărit deloc, Eva, spuse el printre

dinii încleştai.

În cealaltă cameră, telefonul se trezi la viaă, iar eu

am înjurat încet. Voiam să vorbim şi voiam ca el să ple-
ce, în acelaşi timp. Gideon îmi strânse umerii în palme,

apoi îmi dădu drumul.

– Asta e cina.

Nu l-am urmat, căci mă simeam mult prea agi-
tată ca să mănânc. M-am aruncat în schimb în pat,

strângând perna în brae, cu ochii închişi. Nu l-am

auzit când s-a întors, dar l-am simit când s-a oprit lân-
gă pat.

– Te rog, nu mă lăsa să mănânc singur, se adresă

el spatelui meu rigid.

– Nu-i mai simplu să-mi comanzi să vin cu tine?

El oftă, după care veni în spatele meu în pat, lu-

ându-mă în brae. M-am bucurat de căldura lui, căci

alunga fi orii de gheaă care-mi alergau pe piele. A ră-

mas mult timp tăcut, dându-mi doar bucuria de a-l

şti lângă mine. Sau poate că el se bucura că este

lângă mine.

– Eva! Degetele lui îmi alunecau peste mâna înfă-

şurată în mătasea halatului. Nu pot să suport să te ştiu

nefericită. Vorbeşte cu mine!

– Nu ştiu ce să spun, am replicat, strângând şi

mai tare perna în brae. Am crezut că am ajuns, în

sfârşit, într-un punct din care lucrurile vor fi mai

uşoare între noi.

– Nu mai fi aşa de încordată, Eva! Mă doare când te

îndepărtezi de mine.

338 Sylvia Day

Eu simeam că el mă dă la o parte.

M-am rostogolit şi l-am împins pe spate, după care

m-am urcat pe el, iar halatul mi s-a dat într-o parte

în timp ce-l călăream. Mi-am trecut palmele peste

pieptul lui puternic şi i-am zgâriat cu unghiile pielea

bronzată. Am început să-mi unduiesc şoldurile, frecân-
du-mi păsărica dezgolită de sexul lui. Prin pantalonii

de mătase puteam simi fi ecare creastă, fi ecare venă

groasă. Şi, uitându-mă la ochii care i se întunecaseră şi

la felul în care începuse să gâfâie, cu gura-i minunată

întredeschisă, mi-am dat seama că şi el simea conturul

şi arşia mea umedă.

– Este chiar aşa de oribil pentru tine? l-am între-
bat, fără să încetez să-mi rotesc şoldurile. Stai aici

gândindu-te că n-o să-mi dai ce vreau pentru că eu

dein controlul?

Gideon îşi puse mâinile pe coapsele mele, dar până

şi acea atingere inofensivă părea dominatoare. Fora

imensă care zăcea în el se îndrepta acum către mine ca

o explozie arzătoare.

– i-am spus deja, îmi şopti răguşit. O să te iau în

ce fel o să pot.

– Da, normal! Crezi că nu ştiu că mă domini de

dedesubt?

Gura i se arcui într-un zâmbet neruşinat de amuzat.

Am alunecat în jos, gâdilându-i sfârcul plat cu vâr-
ful limbii. L-am acoperit exact aşa cum făcuse şi el cu

mine, întinzându-mă peste şoldurile şi picioarele lui,

băgându-mi mâinile pe sub fesele-i splendide ca să-l

strâng de carnea tare şi să-l in lipit de mine. Îi simeam

penisul ca o coloană de marmură pe burta mea, ceea

ce-mi reînnoia foamea nebună de el.

– Tu vrei să mă pedepseşti oferindu-mi plăcere?

întrebă el încetişor. Pentru că poi. Mă poi îngenun-
chea, Eva.

Mi-am lăsat fruntea să cadă pe pieptul lui, oftând

din greu:

– Aş vrea eu.

– Nu mai fi aşa de îngrijorată, te rog! O să trecem şi

prin asta, cum o să trecem prin toate.

– Eşti atât de convins că ai dreptate, am replicat,

cu privirea îngustată. Încerci să-i dovedeşti punctul

de vedere.

– Şi tu ai putea să i-l dovedeşti pe-al tău, replică el,

trecându-şi limba peste buza de jos, făcându-mi sexul să

zvâcnească, într-o implorare tăcută.

În ochii lui se citea o emoie incredibil de pro-
fundă. Indiferent ce-avea să se întâmple cu noi, era

clar ca lumina zilei că eram indestructibil legai unul

de celălalt. Iar eu eram pe cale să demonstrez carnal

asta. Gideon îşi încordă gâtul, în timp ce gura mea îi

dezmierda pieptul.

– O, Eva!

– În curând, tot universul o să vi se dea peste cap,

dom nule Cross.

Ameită de triumful meu feminin, şedeam la masa

lui Gideon, cu gândul la cum arătase cu puin timp în

urmă, leoarcă de sudoare şi de dorină, înjurând pen tru

că eu nu mă grăbeam, savurându-i trupul parcă făcut

pentru păcat.

El îşi tăie o bucată mare de friptură, care nu se ră-

cise datorită dispozitivului de încălzire de dedesubt, şi

spuse calm:

– Eşti o nesătulă.

340 Sylvia Day

– Cam aşa ceva. Iar tu eşti superb, sexy şi foarte bine

dotat.

– Mă bucur că eşti de acord. Şi mai sunt şi putred

de bogat.

Am dat din mână a nepăsare, arătând apartamen-
tul care părea să valoreze vreo cincizeci de milioane

de dolari.

– Cui îi pasă de asta?

– Păi mie, de exemplu, zâmbi el.

Mi-am înfi pt furculia în cartofi i nemeşti, gândin-
du-mă că mâncarea de la Peter Luger era aproape la fel

de bună ca sexul. Aproape.

– Banii tăi mă interesează numai dacă asta înseam-
nă că poi să-i permii să te opreşti din lucru şi să stai

cu mine gol-puşcă, pe post de sclav sexual.

– Din punct de vedere fi nanciar, pot să-mi permit

asta. Dar o să te plictiseşti şi o să mă laşi, iar eu ce-o să

mă fac? protestă el, amuzat. Crezi că i-ai demonstrat

punctul de vedere, nu-i aşa?

Eu am mestecat tacticos, după care am întrebat:

– E nevoie să-l mai demonstrez o dată?

– Faptul că încă eşti destul de excitată ca să vrei s-o

faci demonstrează punctul meu de vedere.

– Hmmm, am mormăit, înmuindu-mi buzele în vin.

Faci cumva predicii?

El îmi aruncă o privire şi mai luă nepăsător o bucată

din cea mai moale friptură care mi se topise vreodată

în gură.

Agitată şi îngrijorată, am tras aer în piept şi l-am

întrebat:

– O să-mi spui dacă viaa noastră sexuală nu te

satisface?

– Nu fi ridicolă, Eva!

Ce altceva l-ar fi putut face să aibă această discuie

cu mine după o despărire de patru zile?

– Sunt sigură că nefi ind genul pe care-l caui tu

de obicei nu mă ajută la nimic. Şi nici n-am folo-
sit vreuna dintre jucăriile sexuale pe care le aveai

la hotel...

– Taci din gură!

– Poftim?

Gideon lăsă jos tacâmurile.

– N-am de gând să te ascult în timp ce îi bai joc de

respectul de sine.

– Cum? Crezi că tu eşti singurul care are dreptul

să vorbească?

– Poi să începi să te ceri cu mine, Eva, dar asta tot

n-o să mă facă să i-o trag.

– Cine-a zis...? Dar am tăcut brusc, văzându-i pri-
virea supărată. Avea dreptate. Încă îl voiam. Îl voiam

peste mine, plin de o dorină explozivă, deinând întru

totul controlul asupra plăcerii mele şi a lui.

El se ridică de la masă şi-mi zise fără menajamente:

– Aşteaptă-mă aici!

Se întoarse peste câteva clipe, puse lângă farfu-
ria mea o cutiuă neagră de piele, ca pentru inele, şi

se aşeză la loc. Vederea ei mă surprinse ca şi cum aş

fi primit o lovitură. În primul moment, am fost cu-
prinsă de o teamă îngheată, urmată de îndată de o jin-
duire arzătoare.

Mâinile au început să-mi tremure în poală. Mi-am

încleştat degetele şi atunci mi-am dat seama că, de

fapt, tremuram din toate încheieturile. Mi-am ridicat

pierdută privirea spre chipul lui Gideon.

342 Sylvia Day

Dezmierdarea degetelor lui pe obrazul meu mi-a

alinat anxietatea care mă prinsese în gheare, iar dorin-

a teribilă a înlocuit-o cu totul.

– Nu-i lucrul acela, şopti el blând. Nu încă. Nu eşti

pregătită.

Ceva păli în mine. Însă după aceea am fost inundată

de un val de uşurare. Era, într-adevăr, prea repede. Nici

unul dintre noi nu era pregătit. Însă, dacă mă întreba-
sem vreodată cât de tare mă îndrăgostisem de Gideon,

acum afl asem răspunsul.

Am dat din cap, aprobator.

– Deschide-o, mă îndemnă el.

Cu degete precaute, am tras mai aproape cutiua.

Când am deschis capacul, nu mi-am putut opri o ex-
clamaie de uimire.

În ea se afl a un inel cum nu mai era altul. Fâşii de

aur de forma unor frânghii se împleteau pe el, decorate

cu mici x-uri bătute în diamante.

– Legături, am şoptit, fi xate în cruci.

Gideon Cross1

– Nu chiar. Eu văd frânghiile mai degrabă ca pe o

încrengătură de fi re care mă duc spre tine, nu ca pe

o legare. Dar ai dreptate, X-urile mă reprezintă pe mine,

agăat de tine. Cu dinii, aşa mă simt de agăat.

Spunând asta, sorbi şi ultima picătură de vin şi

umplu din nou ambele pahare.

Rămăsesem nemişcată, în culmea uluirii, încer-
când să asimilez totul. Tot ce făcuse în timpul cât

stă tuserăm departe unul de altul: fotografi ile, inelul,

doctorul Petersen, dormitorul reprodus şi cine ştie

ce mă mai aştepta, totul îmi spunea că nu fusesem

1 Cruce

.

niciodată departe de gândurile lui, dacă le părăsi-
sem vreodată.

– Mi-ai dat înapoi cheile, am şoptit, simind încă

amintirea acelei dureri.

El îmi acoperi mâna cu palma.

– Am avut o mulime de motive s-o fac. Ai plecat

de la mine doar în halat şi fără chei. Nici nu suport

să mă gândesc la ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost

acasă Cary ca să-i deschidă.

I-am dus mâna la gură şi am sărutat-o, apoi i-am dat

drumul şi am închis capacul cutiuei.

– Este minunat, Gideon. Îi mulumesc. Înseamnă

foarte mult pentru mine.

– Dar n-o să-l pori.

Nu era o întrebare.

– După discuia pe care am avut-o în seara asta, mă

face să-l simt ca pe o zgardă.

După o clipă, el dădu din cap.

– Nu te înşeli întru totul.

Mi se învârtea mintea, mă durea inima. Cele patru

nopi de somn agitat nu mă ajutaseră deloc. Nu puteam

să pricep de ce el simea că-i sunt atât de necesară, deşi

eu exact aşa simeam în privina lui. Numai că în New

York erau mii de femei care puteau să-mi ia locul în

viaa lui, însă Gideon Cross era unic.

– Am impresia că te dezamăgesc, Gideon. După tot

ce-am discutat în seara asta... Am senzaia că e înce-
putul sfârşitului.

El îşi dădu scaunul în spate şi se aplecă spre mine ca

să-mi mângâie obrazul.

– Nu, nu e.

– Când mergem la doctorul Petersen?

344 Sylvia Day

– Eu o să mă duc singur marea. După ce vorbeşti cu

el şi te pui de acord pentru consilierea de cuplu, putem

merge împreună joia.

– Două ore din săptămâna ta, în fi ecare săptămână.

Fără să punem la socoteală drumul până acolo şi îna-
poi. Ăsta e un angajament serios. Îi mulumesc, i-am

zis, întinzându-mă spre el ca să-i dau la o parte părul de

pe obraz.

Gideon mi-a luat mâna şi mi-a sărutat palma.

– Nu e vorba de nici un sacrifi ciu, Eva.

Apoi s-a dus în biroul lui ca să lucreze puin înainte

de culcare, iar eu m-am dus în baie, luând şi inelul cu

mine, ca să-l studiez mai bine, în timp ce mă spălam pe

dini şi-mi periam părul.

În mine vibra o dorină surdă, o excitare care nu

se potolea şi care n-ar fi trebuit să mai existe, dacă

mă gândeam la câte orgasme avusesem deja în timpul

acelei zile. Era, de fapt, o nevoie de origine emoională

de a mă conecta la Gideon, de a mă asigura că suntem

în regulă.

inând cutiua inelului în mână, m-am dus în par-
tea mea din patul lui Gideon şi am pus-o pe noptieră.

Voiam să fi e în primul loc unde să mă uit de dimineaă,

după un somn odihnitor.

Cu un suspin, mi-am dezbrăcat frumosul halat nou,

l-am pus pe bancheta de la marginea patului, după care

m-am băgat în pat. M-am foit destul de mult, dar până

la urmă am adormit.

La un moment dat, în mijlocul nopii, m-am tre-
zit cu pulsul accelerat şi respirând agitată. Am rămas

nemişcată o clipă, dezorientată, adunându-mă, încer-
când să-mi amintesc unde mă afl u. M-am încordat când

mi-am dat seama şi am ciulit urechile, ca să-mi dau

seama dacă nu cumva Gideon avea iar un coşmar.

L-am descoperit însă dormind lângă mine, respirând

adânc şi liniştit, aşa că m-am relaxat, oftând.

La ce oră o fi venit în pat? După zilele pe care le

petrecuserăm despării, eram îngrijorată la gândul că

poate simise nevoia să fi e singur.

Apoi am avut un şoc. Eram excitată. Dureros de

excitată.

Sânii mi-erau plini şi grei, sfârcurile mi se întărise-
ră şi se strânseseră. Îmi ardeau lăuntrurile şi eram udă

toată. Şi, în timp ce stăteam nemişcată în întunericul

luminat de lună, mi-am dat seama că trupul lui era cel

ce mă trezise, el şi nevoile lui. Oare visasem ceva erotic

sau era de ajuns că Gideon se afl a lângă mine?

M-am ridicat în coate şi l-am privit. Era învelit până

la brâu cu cearşaful şi cuvertura, iar pieptul sculptat şi

bicepşii îi erau goi. Dormea cu braul drept deasupra

capului, iar chipul minunat îi era încadrat de coama de

păr negru. Braul stâng se odihnea pe pătură, între noi,

iar pumnul încleştat desena în relief reeaua de vene

groase care se ducea în sus pe brae. Chiar şi în somn,

părea tot dur şi puternic.

Deveneam tot mai conştientă de tensiunea pe care

o simeam, de impresia că sunt atrasă spre el de exer-
citarea tăcută a formidabilei lui dorine. Nu se putea

să-mi ceară şi în somn să mă supun lui, dar chiar asta

simeam, chiar simeam că sunt atrasă spre el de frân-
ghia invizibilă care ne lega.

Zvâcnetul dintre picioare devenise insuportabil.

Apoi mi-am apăsat cu o mână pulsaiile violente, spe-
rând să mai potolesc durerea, însă asta n-a făcut decât

să înrăutăească lucrurile.

346 Sylvia Day

Nu puteam sta liniştită. Am aruncat pătura de pe

mine şi mi-am lăsat picioarele pe podea, cu gândul

să încerc să beau un pahar de lapte cald cu coniacul

pe care Gideon mi-l dăduse în cursul serii. M-am oprit

însă brusc, intuită locului de strălucirea pe care luna o

arunca asupra cutiuei de piele de pe noptieră. Mi-am

amintit de bijuteria din ea, iar dorina m-a inundat.

În acel moment, gândul că Gideon îmi pusese o zgardă

m-a umplut de un jind arzător.

„Eşti doar foarte excitată“, m-am certat singură.

Una dintre fetele din grup vorbise de felul în

care „stăpânul“ ei putea să-i folosească trupul oricând

şi în ce fel dorea, numai pentru plăcerea lui. Aşa ceva

nu mi se păruse absolut deloc sexy... până să-şi facă

apariia Gideon. Îmi plăcea la nebunie să-l mângâi,

să-l excit. Înnebuneam să-l fac să-şi dea drumul. Pur

şi simplu.

Degetele mele mângâiau capacul cutiuei. Am res-
pirat adânc, am luat cutiua şi am deschis-o încet şi,

după o clipă, îmi strecuram bijuteria rece pe inelarul

mâinii drepte.

– Îi place, Eva?

M-a străbătut un fi or la auzul vocii lui Gideon, mai

adâncă şi mai aspră decât o auzisem vreodată. Era treaz

şi mă privea. Oare de când se trezise? Să fi fost la fel

de acordat la mine până şi în timpul somnului, cum

păream că sunt eu la el?

– Îmi place enorm. „Te iubesc.“

Am pus cutia deoparte şi mi-am înălat capul. El se

ridicase în capul oaselor. Ochii îi străluceau într-un

fel care mă excita şi mai mult, dacă asta mai era po-
sibil, dar mă şi înfi orau de teamă. Era o privire dez-
lănuită, exact ca aceea care mă pusese literalmente

în fund când îl întâlnisem prima oară: arzătoare, po-
sesivă, plină de ameninarea tăcută a extazului. Chipu-i

superb părea aspru în întuneric, cu maxilarul încordat,

în timp ce-mi ducea mâna la gură, sărutând inelul pe

care mi-l dăruise.

M-am întors spre el, am îngenuncheat în pat şi i-am

încolăcit gâtul cu mâinile:

– Ia-mă! Poi să-mi faci orice.

El îmi strânse fesele în mâini.

– Cum te simi când spui asta?

– Aproape la fel de bine ca atunci când o să fi u în

orgasmele pe care mi le vei provoca.

– A, o provocare!

Îmi mângâia uşor cu limba comisura buzelor, ade-
menindu-mă cu promisiunea unui sărut pe care îl

întârzia în mod voit.

– Gideon!

– Îngeraş, lasă-te pe spate şi apucă perna cu amân-
două mâinile, zâmbi el, răutăcios. Să nu-i dai drumul

pentru nici un motiv, ai îneles?

Am înghiit cu greu şi am făcut ce mi-a zis; eram

atât de excitată, încât aveam impresia c-o să-mi dau

drumul numai de la spasmele în care se mi zbătea sexul

disperat de dorină.

El dădu cuverturile la o parte.

– Desfă-i picioarele şi îndoaie genunchii!

Respiraia îmi devenise şuierătoare şi sfârcurile mi

se întăriseră şi mai tare, trimiând săgei ascuite de du-
rere prin sâni. Dumnezeule, Gideon era incredibil de

atrăgător aşa! Gâfâiam de atâta excitare, iar mintea mi

se învârtea, gândind la ce s-ar putea întâmpla. Între

picioare, carnea îmi tremura de dorină.

348 Sylvia Day

– O, Eva! gemu el, pe când îşi introducea degetul

arătător în crăpătura mea alunecoasă. Uite cât eşti

de lacomă de mine! Este slujbă cu normă întreagă să

sa tisfaci păsărica asta mică şi dulce.

Degetul lui rigid se împingea în mine, despărin-
du-mi cutele umede. M-am strâns în jurul lui, atât de

aproape de plăcerea maximă, încât aproape că-i sim-

eam gustul. El se retrase însă şi-şi duse degetul la gură,

lingând aroma pe care o lăsasem pe pielea lui. Şoldurile

mi se arcuiau în mod incontrolabil, iar trupul năzuia

spre al lui.

– E vina ta că sunt atât de disperată după tine, am

icnit. Ai lipsit zile întregi de la serviciu.

– Atunci este cazul să recuperăm mai repede timpul

pierdut.

Alunecând în jos, pe burtă, îmi împinse coapsele cu

umerii, începând să lingă cu vârful limbii poarta tru-
pului meu, cu mişcări circulare, fără să-mi ia în seamă

clitorisul şi fără să mi-o tragă nici măcar când am înce-
put să-l implor.

– Gideon, te rog!

– Şşş! Trebuie să te pregătesc mai întâi.

– Sunt pregătită. Eram încă de dinainte să te

trezeşti.

– Atunci trebuia să mă trezeşti mai devreme. O să

am mereu grijă de tine, Eva. Pentru asta trăiesc.

Scâncind disperată, mi-am împins şoldurile înspre

limba lui răutăcioasă. Abia când am ajuns scăldată în

propria excitare, zdrobită de dorina de a simi în mine

orice parte a lui s-ar fi putut, abia atunci s-a ridicat

şi s-a aşezat între picioarele mele desfăcute, sprijinin-
du-se în antebrae.

Ne-am privit fi x. Penisul lui, arzând de-a dreptul şi

tare ca piatra, stătea lipit de labiile mele. Voiam să-l

am în mine mai mult decât voiam să respir.

– Acum, am gâfâit. Acum!

Cu o mişcare dibace din şolduri, el se înfi pse adânc

în mine, îngropându-mă în pat.

– O, Doamne, am icnit, zbătându-mă în culmea

euforiei în jurul coloanei groase care pusese stăpânire

pe mine.

Asta îmi dorisem încă de la discuia din biroul lui,

după asta tânjisem în timp ce mă aruncam în erecia

lui, înainte de cină, ceea ce-mi dorisem chiar în timp

ce atingeam orgasmul în jurul mădularului său lung

şi gros.

– Nu-i da drumul, îmi şopti el în ureche, prin-
zându-mi sânii în mâini şi răsucindu-mi sfârcurile

între degete.

– Ce?

Eram de-a dreptul sigură că şi dacă respiră adânc o

să ajung pe culme.

– Şi nu da drumul pernei!

Apoi începu să se mişte într-un ritm lent, de-a drep-
tul leneş.

– O să vrei, murmură el, dezmierdându-mi locul

sensibil din spatele urechii. Îi place la nebunie să mă

iei de păr şi să-mi înfi gi unghiile în spate. Şi când eşti

aproape de fi nal, îi place să mă strângi de fund şi să mă

înfi gi şi mai adânc în tine. Mi se scoală îngrozitor când

o iei razna în halul ăsta, când îmi arăi cât de mult te

înnebuneşte felul cum mă simi în tine.

– Nu-i cinstit, am gemut, ştiind că mă provoacă

în mod voit. Cadena glasului său răguşit se potrivea

350 Sylvia Day

perfect cu mişcarea necontenită a şoldurilor sale.

Mă torturezi.

– Cine ştie să aştepte are parte de ce-i mai bun.

Limba lui îmi trasă conturul urechii, iar apoi se în-
fi pse în ea în acelaşi timp în care mă trase de sfârcuri.

M-am împins înspre el când m-a pătruns din nou

şi aproape că mi-am dat drumul. Gideon îmi cunoştea

atât de bine corpul, îmi ştia toate tainele, toate zone-
le erogene. Îşi înfi gea penisul în mine ca un maestru,

frecând fără contenire ghemul dulce de nervi care fre-
mătau de încântare. Îşi rotea şoldurile, penetrându-mă,

exploatând alte puncte. Am scos un tânguit de jale,

arzând în fl ăcări pentru el, îndrăgostită cu disperare.

Aveam crampe în degete de cât de tare strângeam per-
na, iar capul mi se învârtea de dorina nebună de a

atinge orgasmul. Putea să mă aducă acolo numai fre-
cându-se înăuntrul meu; era singurul bărbat din lume

destul de experimentat care să-mi ofere un orgasm va-
ginal intens.

– Nu-i da drumul, repetă el, răguşit. Mai aşteaptă!

– N-nu p-pot. Este prea bine. Doamne, Gideon!

Lacri mile au început să mi se rostogolească din ochi.

M-am... m-am pierdut în tine.

Plângeam încetişor, înfricoşată să nu cumva să pro-
nun acele cuvinte prea repede şi să risc astfel să distrug

echilibrul delicat dintre noi.

– O, Eva! îşi frecă el obrazul de faa mea udă. Cred că

am dorit atât de tare şi de des să apari, că până la urmă

n-ai mai avut de ales şi te-ai incarnat pentru mine.

– Te rog, l-am rugat pierită, ia-o mai încet!

Gideon îşi înălă capul să mă privească, dar în ace-
laşi moment mă ciupi de sfârcuri destul de tare încât

să-mi provoace o umbră de durere. Muşchii dinăuntrul

meu se strânseră atât de mult, că următoarea izbitură îi

smulse un geamăt.

– Te rog! l-am implorat din nou, tremurând toată

din cauza efortului de a-mi stăvili orgasmul. O să-mi

dau drumul dacă nu o iei mai încet.

Ochii lui îmi pârjoleau faa, iar şoldurile continuau

să i se mişte în ritmul măsurat în care mă scotea încet

şi sigur din mini.

– Nu vrei să-i dai drumul, Eva? mă întrebă, cu gla-
sul acela ca un tors cu care putea să mă ducă şi în iad,

zâmbind. Nu asta ai încercat să faci toată noaptea?

Mi-am arcuit gâtul, în timp ce îşi plimba buzele

pe el.

– Numai când o să-mi spui că pot, am gemut. Nu-
mai... când îmi spui tu.

– Îngeraş...

Mă mângâie pe faă cu o mână, dându-mi la o par-
te părul care mi se lipise de pielea asudată, după care

mă sărută profund, plin de veneraie, lingându-mi gura

până în străfunduri.

Da...

– Dă-i drumul pentru mine, mă ademeni, grăbind

ritmul. Dă-i drumul, Eva!

La comanda lui, orgasmul m-a izbit ca o explozie,

şocându-mi tot sistemul nervos cu un ocean de sen-
zaii. Valuri după valuri de arşiă zvâcneau prin mine,

făcându-mi sexul să se contracte, să se strângă. Am i -

pat, mai întâi un sunet nearticulat de plăcere agoni-
zantă, începând apoi să-i strig numele, psalmodiindu-l

iar şi iar, în timp ce el îşi înfi gea mădularul măre în

mine, prelungindu-mi orgasmul, înainte să mă arunce

în altul.

352 Sylvia Day

– Atinge-mă, scrâşni, când m-am prăbuşit, sfârşită.

Ia-mă în brae!

Eliberată de comanda de a strânge perna, m-am agă-

at de el cu trupul transpirat şi alunecos, încolăcindu-l

cu mâinile şi picioarele. El a continuat să mă penetreze

adânc şi cu putere, îndreptându-se cu înverşunare spre

propriu-i orgasm.

Şi-a dat drumul mârâind, cu capul pe spate, arun-
cându-şi sămâna în mine timp de câteva minute.

Nu i-am dat drumul din brae până când corpurile ni

s-au răcorit şi respiraia ne-a revenit la normal.

Când Gideon s-a rostogolit în sfârşit de pe mine,

nu s-a îndepărtat, ci m-a cuprins în îmbrăişarea lui ca

într-o pătură, şoptindu-mi:

– Acum dormi!

Nu-mi amintesc dacă am mai rămas trează atât de

mult cât să-i răspund.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu