vineri, 6 februarie 2015

Atractia_part2

A doua zi, la ora nouă fără zece, am intrat pe uşile

turnante în holul clădirii Crossfi re. Voiam să fac cea

mai bună impresie în prima zi de lucru, aşa că alese-
sem o rochie simplă, pe corp, şi o pereche de pantofi

negri cu toc, pe care i-am încălat în lift, înlocuind

astfel pantofi i de stradă. Îmi strânsesem părul blond

într-un coc complicat care, cu ajutorul lui Cary, semă-

na cu cifra opt. Eu aveam două mâini stângi în ceea

ce priveşte părul, el însă era în stare să creeze coafuri

care erau adevărate opere de artă, pline de farmec.

Îmi pusesem cerceluşii cu perle pe care mi-i făcuse

cadou tata la absolvire şi ceasul Rolex primit de la

Stanton şi de la mama.

Începusem să cred că fusesem exagerat de grijulie

cu felul în care arătam, însă în clipa în care am păşit

în hol, mi-am adus aminte în ce fel mă revărsasem pe

podea în inuta de sport şi m-am simit recunoscătoa-
re că nu mai arătam deloc ca fi ina aceea lipsită de

orice graie. Cei doi ageni de pază nu păreau să facă

vreo legătură între noi când am trecut pe lângă ei, fl u-
turându-le permisul prin faă, în timp ce mă îndreptam

spre lifturi.

Douăzeci de etaje mai sus, am ieşit în holul fi rmei

Waters Field & Leaman. În faa mea se afl a un perete

de sticlă antiglon, care încadra uşa dublă prin care se

intra în zona de recepie. Recepionera aşezată la bi-
roul în formă de semilună a văzut prin peretele de sti-
clă permisul de intrare pe care îl ridicasem şi a apăsat

butonul de deschidere a uşilor, în timp ce eu îmi

puneam legitimaia în geantă.

– Bună, Megumi, am salutat-o pe când intram, ad-
mirându-i bluza de culoarea coacăzelor roşii.

Era o metisă care cu sigurană avea şi ceva sânge

asiatic şi era foarte frumoasă. Părul negru şi des era

tuns într-o coafură bob dreaptă, cu cărare, mai scurt

în spate şi foarte precis tăiat în faă. Avea ochi căprui,

migdalai şi plini de căldură, iar buzele pline erau de un

roz natural.

– Bună, Eva! Mark nu a ajuns încă, dar ştii unde să

te duci, da?

– Evident.

I-am făcut semn cu mâna şi m-am îndreptat spre

stânga, până la capătul holului care pornea de la recep-

ie. Acolo am cotit iar către stânga şi am intrat într-un

spaiu care fusese cândva deschis, dar acum era împărit

în mici compartimente. Unul dintre ele îmi aparinea,

aşa că m-am dus drept spre el.

Mi-am îndesat geanta şi punga cu pantofi i de stradă

în sertarul de jos al biroului meu ergonomic de metal,

după care mi-am deschis computerul. Adusesem câteva

lucruri personale, ca să-mi încălzesc un pic spaiul, aşa

că le-am scos. Unul dintre ele era un colaj făcut din

trei fotografi i – eu şi Cary pe plaja Coronado, mama şi

Stanton pe iahtul lui de pe Riviera Franceză şi tata la

datorie, în orăşelul lui, Oceanside, în California, lângă

maşina de poliie. Mai aveam şi un aranjament colorat

din fl ori de sticlă, pe care Cary mi-l făcuse cadou de

dimineaă, ca dar pentru „prima zi“. L-am aşezat lângă

fotografi i şi m-am lăsat pe spătarul scaunului, ca să ad-
mir efectul.

– Bună dimineaa, Eva!

26 Sylvia Day

M-am ridicat în picioare, ca să-mi salut şeful.

– Bună dimineaa, domnule Garrity!

– Spune-mi Mark, te rog! Vino la mine în birou!

M-am luat repede după el pe culoarul strâmt, gân-
dindu-mă din nou că noul meu şef era o persoană pe

care era plăcut să o priveşti. Avea pielea neagră şi lu-
cioasă, un barbişon îngrijit şi în ochii căprui îi lucea o

luminiă veselă. Mark avea bărbia pătrată şi un zâm-
bet fermecător îi fl utura în colul gurii. Era îngrijit

şi zvelt şi avea un aer plin de sigurană, care inspira

încredere şi respect.

Mi-a arătat unul dintre cele două scaune din faa

biroului său de sticlă şi crom, aşteptând să iau loc, îna-
inte să se aşeze şi el în fotoliul său Aeron. Pe fundalul

cerului şi al zgârie-norilor, Mark părea un om realizat

şi puternic. De fapt, era doar un manager de cont afl at

încă la început, iar biroul lui era un biet dulap, dacă îl

comparai cu cele ale celor din conducere, dar priveliş-

tea pe care o avea nu putea să fi e ignorată.

S-a lăsat pe spate, zâmbitor.

– Ai terminat cu aranjarea noului apartament?

M-am mirat că-şi amintise, însă am şi apreciat acest

lucru. Îl cunoscusem la al doilea interviu şi îmi plăcuse

de la prima vedere.

– Da, în general. Mai am doar câteva cutii de

desfăcut.

– Ai venit din San Diego, nu-i aşa? Este un oraş

foarte frumos, dar foarte diferit de New York. Nu i-e

dor de palmieri?

– Îmi lipseşte aerul uscat. O să-mi ia ceva timp să

mă obişnuiesc cu umiditatea de aici.

– Aşteaptă până începe vara, zâmbi el. Deci... asta

e prima ta zi şi eşti prima mea asistentă, aşa că va trebui

să ne descurcăm văzând şi făcând. Nu sunt obişnuit să

deleg sarcini, dar sunt sigur că o să mă prind repede.

Spusele lui m-au făcut imediat să mă simt relaxat şi

în largul meu.

– Şi eu abia aştept să mi se dea sarcini.

– Eva, faptul că tu lucrezi cu mine reprezintă un pas

enorm pentru mine. Mi-aş dori să fi i bucuroasă că mun-
ceşti aici. Bei cafea?

– Cafeaua face parte din grupele mele principale

de hrană.

– Ei, atunci am o asistentă după inima mea,

zâmbi el şi mai larg. N-o să te rog să-mi faci cafeaua,

dar n-o să mă supăr dacă o să-mi arăi cum se foloseş-

te noul aparat de cafea pe care tocmai l-au instalat

în ofi ciu.

– Nici o problemă, am râs şi eu.

– Vai, ce tristee! Nu mai am nimic să-i dau de fă-

cut? Se scărpină, încurcat, la ceafă. Ce-ar fi să-i arăt

conturile la care lucrez acum, ca să pornim de aici?

Restul zilei a trecut ca vântul. Mark a stabilit

legătura cu doi clieni şi a avut o şedină lungă cu

echipa de la Departamentul de creaie, pe tema con-
ceptului de reclamă pentru o şcoală de comer. Era

fascinant să urmăresc la prima mână modul în care

diferitele departamente treceau ştafeta de la unul

la altul, ca să ducă o campanie de la stadiul de pro-
punere la realizare. Aş fi putut să rămân până mai

târziu, numai ca să îneleg mai bine cum sunt ampla-
sate birourile, numai că telefonul mi-a sunat la cinci

fără zece.

– Biroul lui Mark Garrity. Eva Tramell la telefon.

28 Sylvia Day

– Mişcă-i fundul acasă, că trebuie să bem paharul

ăla pe care l-ai lăsat ieri pentru azi.

Îmbufnarea prefăcută a lui Cary m-a făcut să

zâmbesc.

– Bine, bine, vin!

Mi-am închis computerul şi am ieşit. Când am ajuns

la lifturi, mi-am scos mobilul ca să-i scriu un mesaj lui

Cary că sunt pe drum. Un clopoel mi-a indicat liftul

care se oprise la etajul meu şi m-am îndreptat către el,

luându-mi o secundă privirea, cât să apăs pe butonul de

trimitere a mesajului. Când s-au deschis uşile, am făcut

un pas în faă, aruncând o privire ca să văd unde intru,

iar ochii mi s-au intersectat cu alii, albaştri. Mi-am

pierdut răsufl area.

Unicul ocupant al liftului era zeul sexului.

Capitolul 2

Purta o cravată argintie şi o cămaşă strălucitor de

albă, iar absena totală a culorii îi punea şi mai bine

în valoare albastrul uluitor al ochilor. Aşa cum stătea

acolo, cu sacoul deschis şi mâinile înfundate neglijent

în buzunarele pantalonilor, vederea lui m-a făcut să mă

simt ca şi cum aş fi intrat cu capul drept într-un zid pe

care nici măcar nu-l observasem.

M-am oprit clătinându-mă, cu ochii pironii

asupra bărbatului care era chiar mai minunat decât

îmi aminteam. În viaa mea nu văzusem un păr atât

de negru. Era strălucitor şi oarecum lung, cu vâr -

furile acoperindu-i un pic gulerul. Lungimea asta sexy

era ca o încununare magistrală a imaginii de băiat rău

şi fi erbinte, pusă peste cea a omului de afaceri de suc-
ces, cam ca frişca pe o îngheată fi erbinte cu cremă

Chantilly. Mama ar fi spus că numai pungaşii şi ban-
diii poartă părul aşa.

30 Sylvia Day

Mâinile mi se încleştaseră ca să pot rezista impu lsu -

lui de a-l atinge, ca să văd dacă pielea lui era ca măta-
sea, aşa cum părea.

Uşile începuseră să se închidă, dar el a făcut repede

un pas, apăsând pe un buton, ca să rămână deschise.

– E destul loc pentru amândoi, Eva.

Sunetul glasului voalat şi implacabil m-a făcut

să-mi revin din ameeala ce mă cuprinsese. „De unde

îmi ştie numele?“

Pe urmă mi-am adus aminte că-mi ridicase de jos

legitimaia, atunci când îmi căzuse în hol. Am şo-
văit o clipă, întrebându-mă dacă să-i spun că aştept

pe cineva, ca să iau alt lift, dar creierul meu mi-a

luat-o înainte.

Ce dracu’ aveam? Fără îndoială că lucra în Cross-
fi re. Nu puteam să-l evit de fi ecare dată când îl vedeam

şi, la urma urmelor, de ce aş fi făcut-o? Dacă voiam să

ajung la punctul în care să mă uit la el şi să nu mai fi u

impresionată de frumuseea lui, trebuia să-l văd destul

de des, astfel încât să devină un fel de obiect de mobi-
lier pentru mine.

Ha! Măcar de-aş fi în stare!

Am intrat în lift.

– Mulumesc.

El şi-a luat mâna de pe buton şi a intrat la loc. Uşile

s-au închis, iar liftul a început să coboare. Iar eu am

regretat în aceeaşi clipă hotărârea de a merge în acelaşi

lift cu el.

Conştiina faptului că era acolo îmi făcea pielea

de găină. Era o foră atât de puternică în spaiul acela

strâmt, radiind o energie şi un magnetism sexual atât

de palpabile, încât mă făcea să mă foiesc fără contenire.

Respiraia îmi devenise la fel de accelerată ca şi bătăile

inimii. M-am simit iar la fel de inexplicabil atrasă că-

tre el, ca şi cum ar fi emanat o comandă tăcută, la care

eram instinctiv programată să răspund.

– i-a plăcut prima zi? mă întrebă, făcându-mă

să tresar.

Vocea lui răsunătoare mă învălui într-un ritm sedu-
cător. „Cum naiba ştie că a fost prima mea zi?“

– Da, clar, am răspuns pe un ton neutru. Cum a fost

a ta?

Simeam că privirea lui alunecă pe profi lul meu,

însă mi-am concentrat atenia asupra uşilor lustruite,

din aluminiu, ale ascensorului. Inima mi-o luase razna

în piept, iar stomacul îmi fremăta nebuneşte. Mă sim-

eam confuză şi incapabilă să mă stăpânesc.

– Ei, pentru mine n-a fost prima zi, mi-a replicat,

cu o umbră de zâmbet. Dar a fost plină de succes.

Şi lucrurile progresează din ce în ce mai bine.

Am dat din cap, reuşind să zâmbesc, fără să am

nici cea mai vagă idee la ce se referea. La etajul doi-
sprezece, liftul s-a oprit, lăsând să intre un grup de trei

persoane, care discutau prieteneşte, cu foarte multă

însufl eire. M-am dat în spate, ca să le fac loc, retră-

gându-mă în colul opus al ascensorului, cât mai de-
parte de Domnul Întunecat şi Primejdios. Numai că

şi el a făcut un pas lateral, în acelaşi timp cu mine.

Şi, dintr-odată, eram mult mai aproape unul de altul

decât fuseserăm până atunci.

El şi-a aranjat cravata cu nod perfect, iar în această

mişcare m-a atins uşor cu braul. Am inspirat adânc,

încercând să ascult conversaia celorlali, numai ca

să pot ignora senzaia acută a prezenei lui. Era însă

imposibil. El era atât de prezent! Exact lângă mine.

Atât de perfect, de minunat şi mirosind absolut divin.

32 Sylvia Day

Gândurile mi-o luaseră razna, închipuindu-mi cât de

ferm îi era trupul sub costum, cum l-aş simi lipit

de mine, cât de bine dotat – sau nu – o fi ...

Când ascensorul a ajuns în hol, mai că am gemut de

uşurare. Nu mai puteam de nerăbdare, aşteptând ca lif-
tul să se golească şi, imediat ce s-a eliberat un colişor,

am făcut un pas înainte. Mâna lui mi s-a aşezat ferm la

baza spatelui şi el a ieşit împreună cu mine, conducân-
du-mă. Atingerea lui într-o zonă atât de vulnerabilă

îmi trimise un fi or prin tot trupul.

Când am ajuns la turnichete, şi-a luat mâna de pe

mine, lăsându-mă ciudat de dezgolită. I-am aruncat o

privire, încercând să-i citesc în ochi, însă, deşi se uita

la mine, chipul îi era impenetrabil.

– Eva!

Vederea lui Cary, care se sprijinea cu nonşalană

de o coloană de marmură din hol, a schimbat cu totul

situaia. Îşi trăsese pe el nişte blugi care-i puneau în

valoare picioarele de un kilometru şi un pulover de un

verde pal, supradimensionat, care se potrivea cu ochii

lui. Atrăgea cu uşurină atenia tuturor celor din hol.

Am încetinit în timp ce mă apropiam de el, iar zeul

sexului a trecut pe lângă noi, ieşind pe uşile turnante

şi strecurându-se cu graie pe uşa din spate a SUV-ului

negru Bentley pe care-l văzusem parcat lângă trotuar

în seara dinainte.

În timp ce maşina se îndepărta, Cary scoase un

fl uierat:

– Ei, da! După cum te uitai la el, ăsta trebuie să fi e

tipul de care mi-ai povestit, aşa-i?

– Da. El era şi nimeni altul.

– Lucrai împreună?

Cary mă luă de mână, trăgându-mă după el în stra-
dă, pe uşa fi xă.

– Nu.

M-am oprit pe trotuar, ca să-mi pun pantofi i de

stradă, sprijinindu-mă de el, în timp ce trecătorii se

scurgeau în jurul nostru.

– Nu ştiu cine e, însă m-a întrebat dacă mi-am

petrecut bine prima zi, aşa că e cazul să afl u.

– Păi... Cary zâmbi, inându-mă de cot, în timp

ce eu opăiam neîndemânatică de pe un picior pe

altul. Habar n-am cum poate să lucreze cineva pe lân-
gă el. Mie parcă mi-a rămas creierul în pană timp de

un minut.

– Pot să bag mâna-n foc că ăsta este un efect uni-
versal, m-am îndreptat eu. Hai să mergem! Trebuie să

beau ceva.

Dimineaa următoare a sosit cu o uşoară durere pul-
satilă în ceafă, care mă ateniona că exagerasem un pic

cu vinul. Totuşi, în timp ce urcam spre etajul douăzeci,

nu regretam distracia prelungită pe cât de mult ar fi

fost cazul. Avusesem de ales între prea mult alcool sau

o seară în doi cu vibratorul meu şi afurisită să fi u dacă

aveam să mă arunc într-un orgasm furnizat de baterii

visând la Domnul Întunecat şi Primejdios. Nu că el ar

fi ştiut sau că i-ar fi păsat că mă excitase aşa de tare

încât nici nu mai vedeam bine, dar eu aş fi ştiut şi nu

voiam să-i dau satisfacie fantasmei cu el.

Mi-am îndesat lucrurile în sertarul de jos al biroului

şi, observând că Mark încă nu apăruse, mi-am luat o

ceaşcă de cafea şi m-am întors la birouaşul meu, ca să

mă pun la curent cu noile mele bloguri favorite de afa-
ceri în publicitate.

34 Sylvia Day

– Eva!

Am tresărit când şi-a făcut apariia, cu un zâmbet

strălucitor de alb luminându-i faa smeadă.

– Bună dimineaa, Mark!

– Aşa-i mereu. Cred că tu eşti talismanul meu noro-
cos. Vino în biroul meu şi ia-i şi tableta! Ai putea să

lucrezi până mai târziu în seara asta?

– Sigur, i-am spus urmându-l, molipsită de entu-
ziasmul lui.

– Speram să zici asta.

Şi s-a aruncat în fotoliul lui. Mi-am luat şi eu

scaunul pe care stătusem cu o zi înainte şi am deschis

imediat un program Notepad.

– Ei bine, a început el, am primit o cerere de ofertă

pentru Kingsman Vodka şi cei de acolo mi-au pomenit

numele. E prima dată când se întâmplă aşa ceva.

– Felicitări!

– Mulumesc, dar hai să le lăsăm pentru momentul

în care chiar punem mâna pe contul ăla. Trebuie ori-
cum să licităm, dacă trecem de cerere în stadiul de pro-
punere, iar tipii vor să ne întâlnim mâine-dimineaă.

– Uau! De obicei e aşa de rapid?

– Nu. De obicei, aşteaptă până când facem cererea

de ofertă şi abia pe urmă se întâlnesc cu noi, însă Cross

Industries abia au cumpărat Kingsman şi au o mulime

de fi liale. Ar fi o afacere tare dacă punem mâna pe ea.

Iar ei ştiu prea bine şi ne pun să sărim peste obstacole,

iar primul dintre ele e întâlnirea cu mine.

– De obicei e o întreagă echipă, nu?

– Da, noi ne prezentăm ca un grup. Însă ei ştiu

foarte bine cum merg lucrurile; ştiu că vor fi agăai de

un direc tor mare, după care o să ajungă să lucreze cu un

directoraş ca mine, aşa că m-au ales ei direct şi acum

vor să mă verifi ce. Însă, ca să fi m coreci, cererea de

ofertă dă mai multe informaii decât cere la schimb.

E la fel de bună ca un rezumat, aşa că nu pot să-i acuz că

ne cer lucruri imposibile, sunt doar meticuloşi. Dar asta

e de aşteptat când faci afaceri cu Cross Industries.

Îşi trecu mâna prin părul cre, trădând astfel încor-
darea pe care o simea.

– Ce părere ai despre votca Kingsman?

– Ăăă... păi... sincer, n-am auzit niciodată de ea.

Mark se lăsă pe spate în fotoliu, râzând.

– Slavă Domnului! Credeam că eu sunt singurul

care n-o cunoaşte. Ei, partea bună e că nu are un re-
nume prost, peste care să trebuiască să trecem. Lipsa de

in formaii poate însemna că informaiile sunt bune.

– Ce pot să fac ca să te ajut? În afară de a căuta in-
formaii despre votcă şi de a rămâne până târziu.

El îşi strânse o clipă buzele, gânditor.

– Notează asta...

Am lucrat din greu în pauza de prânz şi mult timp

după ce birourile se goliseră, adunând de la strategi date

cu care să începem. La puin după ora şapte, telefonul

lui Mark a început să sune, iar zgomotul lui, care spăr-
gea tăcerea, m-a făcut să tresar. Mark îl puse pe speaker,

fără să se oprească din lucru.

– Salut, dragule!

– I-ai dat să mănânce bietei fete? se auzi o voce

caldă bărbătească de la celălalt capăt.

Mark îmi aruncă o privire prin pereii de sticlă ai

biroului, răspunzând:

– A, am uitat.

M-am uitat imediat în altă parte, muşcându-mi bu-
zele, ca să-mi ascund zâmbetul.

36 Sylvia Day

Se auzi clar o pufnitură supărată răsunând din

telefon.

– Lucrează abia de două zile, iar tu deja o pui să facă

ore suplimentare şi o laşi să moară de foame. O să-şi

dea demisia.

– Rahat! Ai dreptate. Steve, dragule...

– Nu mă lua tu pe mine cu „Steve, dragule“! Îi place

mâncarea chinezească?

Am ridicat degetul mare spre Mark.

– Da, îi place, zâmbi el.

– Bine. Ajung în douăzeci de minute. Spune-le ălo-
ra de la pază că vin.

Peste fi x douăzeci de minute, am apăsat pe buto-
nul de deschidere a uşii pentru Steven Ellison. Era un

bărbat numai foră; purta blugi negri, nişte ghete de

lucru şi o cămaşă cu nasturi călcată cu grijă. Era roşcat

şi în ochii albaştri avea o expresie veselă; arăta la fel de

bine ca partenerul lui, însă în alt mod. Ne-am aşezat

toi trei la biroul lui Mark şi ne-am apucat să punem

pe farfuriile de carton pui kung pao şi vită cu broccoli,

asezonate cu orez alb, după care am început să mâncăm

cu beişoarele.

Am afl at că Steven era antreprenor şi că era cu

Mark încă din facultate. Îi priveam cum vorbesc între

ei, cuprinsă de respect şi de o undă de gelozie. Relaia

lor funciona atât de frumos, că era o adevărată bucurie

să fi i împreună cu ei.

– Măi, fato, exclamă Steven, fl uierând uşor, în timp

ce eu mă serveam pentru a treia oară, poi s-o laşi pen-
tru mai târziu. Unde ai de gând să ajungi?

– La sală cu mine, am ridicat din umeri. Poate mă

ajută?...

– Nu-l lua în seamă, rânji Mark. Steven este doar

gelos. Trebuie să-şi păstreze silueta de adolescentă.

– La dracu’! Steven îi aruncă partenerului său o pri-
vire ironică. Aş putea s-o iau să mănânce împreună cu

echipa. Aş putea să fac ceva bani dacă pariez pe cât de

mult poate să mănânce.

– Ar putea să fi e amuzant, am zâmbit eu.

– Ha! Ştiam eu că ai o trăsătură sălbatică în tine.

Se vede după cum zâmbeşti.

M-am uitat în jos la mâncare, refuzând să-mi amin-
tesc cât de sălbatică fusesem în perioada mea rebelă,

autodistructivă.

Mark îmi veni în ajutor.

– Nu-mi hărui asistenta! Şi ia zi, ce ştii tu despre

femeile sălbatice?

– Ştiu că unora dintre ele le place să fi e cu tipi gay.

Le place perspectiva noastră, rânji el. Mai ştiu şi alte

câteva lucruri. Hei... nu vă mai uitai aşa de şocai, voi

ăştia doi. Am vrut şi eu să văd dacă sexul heterosexual

e aşa grozav cum se spune.

Asta era, fără îndoială, o noutate pentru Mark, însă

după tresărirea amuzantă a buzelor, era destul de sigur

de relaia lor, aşa încât schimbul ăsta de replici i se pă-

rea doar amuzant.

– Serios?

– Şi cum i s-a părut? am întrebat cu curaj.

Steven ridică din umeri.

– Nu vreau să spun că este supraevaluat, pentru că

e clar că eu nu sunt de partea demografi că adecvată şi

am şi avut un eşantion foarte limitat, însă pot să trăiesc

liniştit fără el.

Mi s-a părut foarte grăitor că Steven relatase totul

în termenii cu care lucra Mark. Vorbeau unul cu altul

38 Sylvia Day

despre carierele lor şi se ascultau reciproc, chiar dacă

domeniile în care activau erau la ani-lumină unul

de celălalt.

– Dacă iau în calcul felul cum îi duci viaa acum,

îi spuse Mark, în timp ce lua nişte broccoli cu beişoa-
rele, aş spune că ăsta e un lucru foarte bun.

Până când am terminat să mâncăm, se făcuse deja

ora opt şi venise echipa de la curăenie. Mark a insistat

să-mi cheme un taxi.

– Trebuie să vin devreme mâine? l-am întrebat.

Steven îl lovi prieteneşte pe umăr pe Mark.

– Trebuie să fi făcut tu ceva bun într-o altă viaă

dacă te-ai ales cu ea.

– Cred că traiul cu tine în viaa asta m-a recoman-
dat din plin, răspunse Mark sec.

– Hei, protestă Steven, eu sunt bine domesticit. Las

jos colacul de la WC.

Mark îmi aruncă o privire exasperată, în care se

citea afeciunea pentru partenerul său.

– Şi asta mă ajută cu ceva?

Toată ziua de joi, eu şi Mark ne-am dat peste cap

ca să ne pregătim pentru întâlnirea lui de la ora patru

cu echipa de la Kingsman. Am luat un prânz de afa-
ceri împreună cu cei doi de la Departamentul de cre-
aie care aveau să participe la lansare când urma să se

ajungă la momentul respectiv; după care am revizuit

notiele pe care le făcuserăm despre prezena Kingsman

pe internet şi în mediile sociale existente.

Am început să am ceva emoii pe la trei şi jumătate,

pentru că ştiam că va fi un trafi c infernal, dar Mark a

continuat să lucreze şi după ce i-am arătat cât e ceasul.

Se făcuse patru fără un sfert când s-a repezit afară din

birou, zâmbindu-mi larg, în timp ce-şi punea sacoul.

– Hai cu mine, Eva!

De la biroul meu, am clipit uimită.

– Pe bune?

– Ai muncit din greu ca să mă ajui să mă pregătesc.

Nu vrei să vezi cum merge treaba?

– Ba da, sigur. Mulumesc!

Am sărit în picioare. Ştiam că felul în care arăt

este o refl exie a şefului meu, aşa că mi-am netezit fusta

neagră şi mi-am aranjat manşetele bluzei de mătase.

Coincidenă norocoasă, cămaşa mea stacojie se potri-
vea la perfecie cu cravata lui Mark.

Ne-am îndreptat spre lifturi şi am fost un pic mi-
rată când am văzut că ascensorul o ia în sus, în loc să

coboare. Când am ajuns la ultimul etaj, am observat că

locul respectiv era mult mai mare şi mai elaborat deco-
rat decât cel de la etajul douăzeci. Ghivece agăate pe

perei, pline cu ferigi şi crini, înmiresmau aerul, iar

pe uşile securizate, din sticlă fumurie, se citeau, grava-
te cu caractere îngroşate, foarte masculine, cuvintele

Cross Industries.

Ni s-a permis să intrăm şi ni s-a cerut să aşteptăm un

moment. Am refuzat amândoi apa şi cafeaua oferite şi,

în mai puin de cinci minute de când ajunseserăm, am

fost conduşi către o sală de conferine închisă.

Mark s-a uitat la mine cu ochii licărind, în timp ce

recepionera apăsa pe clană.

– Eşti gata?

– Gata, am zâmbit eu.

Uşa s-a deschis şi, cu un gest, am fost poftită să in-
tru prima. Am avut grijă să afi şez un zâmbet strălucitor

în timp ce intram... iar surâsul mi-a îngheat pe buze

40 Sylvia Day

la vederea bărbatului care s-a ridicat în picioare când

am pătruns înăuntru.

Oprirea mea bruscă a produs îmbulzeală în prag,

iar Mark m-a împins din spate, făcându-mă să mă

împleticesc în faă. Domnul Întunecat şi Primejdios

m-a prins de talie, ridicându-mă direct la pieptul lui.

Aerul mi-a părăsit rapid plămânii, urmat de îndată de

ultima fărâmă de raiune pe care o mai aveam. Sub pal-
me îi simeam bicepşii tari ca piatra, iar stomacul părea

o scândură zdravănă de muşchi, până şi prin straturile

de haine dintre noi. Iar când a inspirat, am simit cum

mi se întăresc sfârcurile, stimulate de atingerea pieptu-
lui său.

O, nu! Eram blestemată. Un fi lm întreg mi s-a pe-
rindat într-o fraciune de secundă prin faa ochilor,

prezentându-mi o mie de feluri în care puteam, în zile-
le, săptămânile şi lunile următoare, să mă împiedic, să

cad, să mă clatin, să alunec ori să mă prăbuşesc în faa

zeului sexului.

– Bună din nou, murmură el, iar vibraia glasului său

mă împunse dureros în tot corpul. Mereu e o plăcere să

dau peste tine, Eva.

M-am înroşit de stânjeneală şi de dorină, fără să fi u

în stare să mă desprind de el, în ciuda prezenei celor-
lali doi oameni din încăpere. Nu mă ajuta deloc nici

faptul că atenia lui era îndreptată numai şi numai asu-
pra mea, iar trupul lui puternic radia acea captivantă

comandă de neoprit.

– Domnule Cross, am auzit vocea lui Mark din spa-
tele meu, ne cerem scuze pentru această intrare.

– Nu e cazul. A fost absolut memorabilă.

Când Cross m-a lăsat jos, m-am împleticit pe tocu-
rile mele cui, cu genunchii tremurând de la contactul

direct al trupurilor noastre. Era îmbrăcat tot în negru,

dar cămaşa şi cravata îi erau de un gri perlat. Ca de

obicei, arăta mult prea bine. Cum o fi să arăi atât

de uluitor? N-avea cum să se ducă nicăieri fără să pro-
voace tulburare.

Mark ajunse lângă mine şi mă ajută să-mi revin,

inându-mă cu blândee.

Privirea lui Cross nu s-a desprins de mâna cu care

Mark îmi sprijinea cotul, până când şeful meu mi-a

dat drumul.

– Bine. În regulă, îşi reveni Mark. V-o prezint pe

asistenta mea, Eva Tramell.

– Ne-am cunoscut deja, spuse Cross, trăgând pentru

mine un scaun lângă al lui. Eva!

I-am aruncat o privire lui Mark, ca să ştiu ce să

fac, căci încă nu-mi revenisem din clipele pe care le

petrecusem lipită de superconductorul sexual. Cross

s-a apropiat mai mult de mine şi mi-a ordonat cu

voce liniştită:

– Stai jos, Eva!

 Mark a dat uşor din cap, dar eu deja mă aşezam

pe scaun la comanda lui Cross, pe care trupul meu îl

asculta instinctiv, înainte ca mintea mea să-şi revină şi

să ridice vreo obiecie.

În ora următoare, am încercat să nu mă clintesc din

loc, în timp ce Mark era perpelit la foc mic de Cross

şi de cei doi directori de la Kingsman, două brunete

elegante în costume cu pantaloni. Cea în zmeuriu,

mai ales, făcea tot posibilul ca să-i atragă atenia lui

Cross, pe când cealaltă, în crem, se concentra intenio-
nat asupra şefului meu. Toi trei păreau impresionai de

capacitatea lui Mark de a demonstra că modul de lucru

42 Sylvia Day

al ageniei – şi felul în care lucrează cu clienii – oferă o

valoare dovedită pentru brandul clientului.

Îl admiram pe Mark, pentru cât de liniştit rămânea

sub presiunea exercitată de Cross, care domina cu uşu-
rină discuia.

– Bine spus, domnule Garrity, l-a lăudat scurt Cross

pe când îşi strângeau hârtiile. Aştept să trecem la ce-
rerea de ofertă când va sosi timpul. Ce te-ar atrage pe

tine să încerci votca Kingsman, Eva?

Am tresărit, clipind.

– Poftim?

Intensitatea cu care mă fi xa mă pârjolea. M-am

simit de parcă nu se concentra decât asupra mea,

fapt care m-a făcut să am şi mai mult respect pentru

Mark, care fusese nevoit să vorbească o oră întreagă

sub presiunea acelei priviri.

Scaunul lui Cross era aşezat perpendicular pe lungi-
mea mesei, ceea ce-i permitea să se uite direct la mine.

Îşi odihnea mâna dreaptă pe lemnul neted, bătând da-
rabana cu degetele lungi şi elegante. La capătul man-

şetei se întrezărea o părticică din încheietura mâinii şi,

dintr-un motiv absolut nebunesc, la vederea culorii de

mierie a pielii, pe care creştea un puf negru de păr, am

simit cum clitorisul mi se trezeşte la viaă. Era pur şi

simplu teribil de... bărbătesc.

– Pe care dintre cele două concepte sugerate de

Mark îl preferi? a întrebat el din nou.

– Cred că toate sunt excelente.

Pe chipul lui minunat nu se clintea un muşchi când

răspunse:

– Dacă e nevoie, pot să le cer tuturor să iasă din sală,

numai ca să-mi spui care e părerea ta sinceră.

Degetele mi se încleştară pe braele scaunului.

– V-am spus care este cu adevărat părerea mea,

domnule Cross, însă, dacă dorii să ştii, am impre-
sia că luxul senzual, dar la buget mic, va fi atrăgător

pentru cel mai mare segment demografi c. Numai că

eu nu am...

– Sunt de acord cu tine. Şi Cross s-a ridicat în pi-
cioare, încheindu-şi sacoul. Domnule Garrity, avei o

direcie spre care să mergei. Ne vom vedea din nou

săptămâna viitoare.

Eu am rămas neclintită o clipă, ameită de mersul

uluitor al evenimentelor. Pe urmă m-am uitat la Mark,

care părea să ezite între încântarea plină de uluire

şi buimăceală.

Pe urmă m-am ridicat şi m-am îndreptat prima spre

uşă. Eram mai mult decât conştientă de faptul că lân-
gă mine mergea Cross. Felul în care se mişca, plin de

o graie animalică, mă excita enorm. Nu puteam să

cred că n-ar fi bestial în pat, şi agresiv totodată, luând

tot ce-şi dorea într-un fel care ar fi împins o femeie să

înnebunească, numai ca să-i ofere.

Cross nu s-a dezlipit de mine tot drumul până la

ascensoare. Cred că a vorbit un pic cu Mark despre

sport, dar eram mult prea atentă la felul în care reac-

ionam faă de el ca să-mi pese cât negru sub unghie

de con versaia de convenienă. Când a ajuns liftul, am

răsufl at uşurată şi am făcut repede un pas înainte, îm-
preună cu Mark.

– O clipă, Eva, a intervenit Cross cu voce blândă,

punându-mi o mână pe cot ca să mă reină. O să vină

imediat, i s-a adresat unui Mark mut de uimire, în timp

ce uşile liftului se închideau.

44 Sylvia Day

Cross nu scoase un sunet până când liftul plecă,

după care apăsă din nou pe buton, ca să cheme altul,

şi mă întrebă:

– Te culci cu cineva?

Întrebarea era atât de intimă, încât mi-au trebu-
it câteva secunde ca să pricep ce spusese. În cele din

urmă, am inspirat şi am răspuns pe un ton tăios:

– De ce v-ar interesa aşa ceva?

S-a uitat la mine şi din nou am observat ceea ce

vă zusem încă de la prima noastră întâlnire: o pute-
re imensă şi un control de oel. Ambele m-au făcut

să mă dau un pas înapoi, fără să vreau. Din nou.

Bine măcar că de data asta n-am mai căzut grămadă;

făceam progrese.

– Pentru că vreau să i-o trag, Eva. Şi vreau să ştiu ce

obstacole îmi stau în cale, dacă există.

Durerea bruscă care mi-a sfâşiat coapsele m-a fă-

cut să mă sprijin de zid, ca să-mi menin echilibrul.

El se aplecă să mă susină, însă l-am inut la distană

cu mâna.

– Poate că pur şi simplu nu sunt interesată, domnule

Cross.

Pe buzele lui trecu umbra unui surâs, făcându-l şi

mai incredibil de arătos. O, Doamne!

Sunetul care arăta că liftul se apropie mă făcu să

tresar, atât eram de încordată. Nu fusesem niciodată

într-o asemenea stare de excitaie. Nu fusesem nicioda-
tă atât de disperat de atrasă de vreun bărbat. Şi nu fu-
sesem niciodată jignită în asemenea hal de o persoană

după care tânjeam atât de amarnic. Am intrat în lift,

rămânând cu faa la el.

– Pe data viitoare, Eva, zâmbi el.

Uşile s-au închis şi eu m-am agăat de balustradă,

încercând să-mi regăsesc calmul. Abia ce-mi reve-
nisem puin, când uşile s-au deschis şi în faa mea a

apărut Mark, care se plimba de-a lungul coridorului, în

zona de aşteptare.

– Doamne, Eva, murmură el, oprindu-se brusc. Ce-a

mai fost şi asta?

– N-am nici cea mai mică idee.

Am oftat din greu, dorindu-mi să-i povestesc schim-
bul enervant şi ameitor de replici pe care-l avusesem

cu Cross; eram însă conştientă de faptul că şeful meu

nu era confi dentul potrivit.

– Cui îi pasă? Ştii că o să-i dea contractul.

– Aşa aş zice şi eu, răspunse el, iar zâmbetul îi alungă

încruntarea de pe chip.

– După cum zice mereu colegul meu de cameră, ar

trebui să sărbătoreşti. Ce zici, fac o rezervare la cină

pentru tine şi Steven?

– De ce nu? La Pure Food and Wine, la şapte, dacă

pot să ne găsească un loc. Dacă nu, surprinde-ne!

Nici nu ajunseserăm bine în biroul lui Mark, că

asupra lui s-au şi năpustit directorii – Michael Waters,

preşedintele, Christine Field şi Walter Leaman, direc-
torul-executiv şi, respectiv, vicepreşedintele.

I-am evitat pe toi patru cât de liniştit am putut şi

m-am strecurat în birouaşul meu.

Am sunat la Pure Food and Wine şi i-am rugat

să-mi găsească o masă pentru doi. După ce m-am umi-
lit şi m-am rugat, tipa de la programări s-a îndurat, în

sfârşit. I-am lăsat lui Mark un mesaj vocal: „Clar că-i

ziua ta norocoasă. Te-ai făcut cu o rezervare la şapte.

Distracie plăcută!“

46 Sylvia Day

După care am semnat de plecare, căci abia aşteptam

să ajung acasă.

– Ce-a spus?

Cary stătea la celălalt capăt al canapelei albe, clă-

tinând din cap.

– Ştiu, bine?

Mă delectam cu încă o gură de vin, un sauvignon

aspru şi rece, pe care îl luasem în drum spre casă.

– Aşa am reacionat şi eu. Încă nu pot să fi u sigu-
ră dacă nu cumva mi-am închipuit că am o asemenea

conversaie, doar pentru că luasem o supradoză din

feromonii lui.

– Şi?

– Şi ce? am întrebat, strângându-mi picioarele sub

mine şi aşezându-mă într-un col.

– Ştii ce întreb, Eva, răspunse Cary, luându-şi lapto-
pul de pe măsua de cafea, pe care îşi aşeză picioarele.

Ai de gând să profi i de asta sau ce-ai să faci?

– Nici măcar nu-l cunosc. Habar n-am care-i este

numele mic, iar el mi-a şi aruncat pisica.

Cary începu să tasteze la laptop.

– El ştie cum te cheamă pe tine. Şi ce-a fost faza

cu votca? Şi faptul că a cerut neapărat să lucreze cu

şe ful tău?

Mâna pe care mi-o treceam prin păr parcă mi-a în-
cremenit.

– Mark e un tip foarte talentat. Dacă acest Cross are

măcar o fărâmă de sim al afacerilor, o să rămână la el

şi o să-l folosească.

– Eu aş zice că se pricepe la afaceri.

Cary îşi întoarse laptopul spre mine, ca să-mi ara-
te pagina lui Cross Industries, pe care se lăfăia o poză

superbă a clădirii Crossfi re.

– Asta e clădirea lui, Eva. Gideon Cross este pro-
prietarul ei.

La dracu’! Am închis ochii. Gideon Cross. Mi se

părea că numele i se potriveşte. Era la fel de sexy şi de o

masculinitate elegantă ca şi omul care îl purta.

– Are oameni care se ocupă de marketing pentru fi -

lialele lui. Probabil zeci şi zeci de angajai pentru asta.

– Taci, Cary!

– Este superb, bogat şi vrea să sară pe tine. Care-i

problema?

I-am aruncat o privire.

– O să fi e tare ciudat să dau mereu peste el. Mi-aş

dori să păstrez slujba asta destul de mult. Chiar îmi pla-
ce. Îmi place mult şi de Mark. M-a implicat total în

proces şi am învăat deja foarte mult de la el.

– Îi aminteşti ce spune doctorul Travis despre

riscurile calculate? Când psihologul tău te sfătuieşte

să rişti un pic, asta înseamnă că trebuie să rişti un

pic. Te poi descurca în situaia asta. Şi tu, şi Cross

suntei aduli.

Apoi se întoarse iar la căutările lui pe net.

– Uau! Ştii că abia peste doi ani o să facă treizeci de

ani? Gândeşte-te ce viguros o fi !

– Gândeşte-te cât este de necioplit! Sunt foar-
te jignită de felul în care mi-a aruncat propunerea

în faă. Pur şi simplu urăsc să fi u considerată un va -

gin mergător.

Cary se opri, uitându-se la mine plin de înelegere.

48 Sylvia Day

– Îmi pare rău, fetio! Eşti foarte puternică, mult

mai puternică decât mine. Doar că nu te văd nevoită

să te lupi cu probleme ca ale mele.

– Nici nu cred că fac asta, în majoritatea timpu-
lui, am răspuns, privind în altă parte, căci nu voiam

să-mi amintesc prin ce trecuserăm amândoi în trecut.

Nu m-am purtat ca şi cum i-aş fi cerut să-mi dea o în-
tâlnire. Dar trebuie să existe şi moduri mai bune de a-i

spune unei femei că vrei să ajungi în patul ei.

– Ai dreptate. E un nesuferit arogant. Mai bine la-
să-l să-i curgă balele după tine până când i se învine-

esc biluele. O merită din plin.

Asta mi-a adus zâmbetul pe faă. Este ceva ce-i ieşea

mereu lui Cary.

– Mă îndoiesc că omul ăla a avut vreodată bilele vi-
neii, însă e o fantezie tare amuzantă.

El îşi închise laptopul cu un gest brusc.

– Ce facem în seara asta?

– Mă gândeam să mă duc să văd cum stă treaba la

sala aia de Krav Maga din Brooklyn.

Făcusem câteva săpături după întâlnirea cu Parker

Smith de la sala Equinox şi, pe măsură ce trecea săptă-

mâna, gândul că pot să am un asemenea debuşeu dur,

fi zic, ca să scap de stres părea din ce în ce mai aproape

de ideal.

Ştiam că n-avea să fi e nici pe departe compara-
bil cu o partidă de sex sălbatic cu Gideon Cross, însă

aveam eu o bănuială că avea să-mi dăuneze mult mai

puin sănătăii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu